Bioenergi

Bioenergy Innovation Award: Antec Biogas fikk innovasjonspris for ny type biogassreaktor

Antec Biogas fikk årets Bioenergy Innovation Award under FME CenBios workshop i Amsterdam nylig. I begrunnelsen sier juryen at årets vinner står for et mulig stort skifte innen produksjon av biogass. Med sin løsning kan biogass bli en lønnsom kilde for grønn energi, og man ser for seg en halvering av kostnadene ved produksjon av biogass.

Fra_utdelingen Bioenergy Innovation Award
Fra venstre: Marie Bysveen (SINTEF/CenBio), Trond Værnes (Forskningsrådet), Uno Andersen (Antec Biogas), Egil Andersen (Antec Biogas), Odd-Jarle Skjelhaugen (NMBU/CenBio). (Foto: SINTEF)

Årets prisutdeling fant sted i Amsterdam 7. juni på en workshop arrangert av FME CenBio i forbindelse med en stor vitenskapelig bioenergi-konferanse, 24th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2016). FME CenBio var forøvrig sterkt representert på denne konferansen.

Årets vinner har konstruert en ny type biogassreaktor som bygger på plug-flow strømning av materialet gjennom reaktoren. Prosessen består av flere kammer montert i serie, noe som muliggjør at ulike delprosesser av biogass-prosessen blir optimalisert i hvert kammer gjennom reaktoren. I tillegg, er reaktoren konstruert som en biofilmreaktor, noe som betyr at mikroorganismene kan leve i biofilmen i reaktoren og ikke følger med biomassen ut av reaktoren.

 Antec sin patenterte biogassreaktor (Foto: Antec Biogas)
Antec sin patenterte biogassreaktor (Foto: Antec Biogas)

Halvering av kostnadene

Antec Biogas sin løsning kan gjøre biogass til en lønnsom kilde for grønn energi, og man ser for seg en halvering av kostnadene ved produksjon av biogass. Dette er banebrytende nytt, og vil gjøre biogassproduksjon lønnsomt på langt flere områder enn i dag og skape nye markeder for biogass. Den nye reaktoren tolererer høyere andel tørrstoff og har betydelig kortere oppholdstid, noe som gjør at reaktoren kan være mye mindre enn andre reaktorer og at kostnadene per produsert m3 gass blir betydelig lavere. Energiforbruket vil også være betydelig redusert.

 

Gassproduksjon innen flere områder

Den nye reaktoren har et stort kommersielt potensial da den er robust, standardisert, anvendelig, fleksibel, utbyggbar og kan produsere mye gass til lave kostnader. Selskapets strategi er å tilby markedet en reaktor som kan bringe produksjonskostnadene vesentlig ned, og gassproduksjonen opp på en rekke områder som kommunalt avløpsslam, kommunalt matavfall, avfall fra landbruk og fiskeoppdrett samt fra industri og storkjøkken.

Et fullskala biogassanlegg er nå under bygging i Slovakia, og det skal gå i produksjon etter sommeren 2016. Denne biogassreaktoren kan bli en vellykket norsk eksportvare som kan skape nye muligheter for mange.

sine nettsider sier vinneren «Vi i Antec Biogas er veldig stolte over å motta en slik pris. Dette bekrefter at vi har klart å utvikle en ny og mer effektiv måte å produsere biogass på, noe som blir støttet av forskningsmiljøene».

FME CenBio gratulerer årets vinner av Bioenergy Innovation Award: Antec Biogas!

 

0 kommentarer på “Bioenergy Innovation Award: Antec Biogas fikk innovasjonspris for ny type biogassreaktor

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *