#Energi Bioenergi Renewable energy

BioCarbUp – Optimalisering av biokarbon verdikjeden for en bærekraftig metallurgisk industri

Den metallurgiske industrien i Norge er storforbruker av fossilt baserte reduksjonsmidler og materialer (rundt 1 million tonn per år) i sin produksjon av silisium og metaller fra kvarts og metalloksider. Ambisjonen er innen 2050, å erstatte alle de fossile ressursene med fornybare, biomasse baserte reduksjonsmidler og materialer.

BioCarbUp

Et nytt kompetansebyggende prosjekt, BioCarbUp, finansiert av Norges Forskningsråd og en rekke norske bedrifter skal sette søkelyset på biokarbon verdikjeden for ulike metallurgiske industrier, og bidra til mest mulig bærekraftige verdikjeder basert på biokarbon som erstatning for kull og koks.

Produksjon av både Si, Mn og Al er inkludert i prosjektet, med Elkem, Eramet, Hydro og Alcoa som deltagende produsenter.

De ulike metallurgiske industriene har ulike kvalitetskrav til reduksjonsmiddelet eller materialet som benyttes, og dette er en utfordring med tanke på å tilfredsstille disse kravene ved bruk av biokarbon. I verdikjeden må det være fullt fokus på å tilfredsstille kvalitetskravene, samtidig som verdikjeden må være bærekraftig; miljømessig, økonomisk og sosialt.

I de neste fire årene vil SINTEF Energi sammen med en rekke andre nasjonale og internasjonale forskningsaktører gjøre en stor innsats for å nå prosjektmålene.

Mål og delmål for BioCarbUp

Det overordnede målet med dette prosjektet er å optimalisere biokarbon verdikjeden for metallurgisk industri gjennom:

  1. Produksjon av biokarbon med tilstrekkelig kvalitet som tilfredsstiller sluttbrukerkrav og sikrer optimal utnyttelse av biprodukter.
  2. Optimal fremskaffelse av norske skogressurser for biokarbon produksjon for de spesifikke metallurgiske prosessene.
  3. Maksimering av energi- og kostnadseffektivitet i biokarbon verdikjeden for den metallurgiske industrien.

Delmålene er:

  • Identifisere de optimale skogressursene for de spesifikke metallurgiske prosessene.
  • Identifisere og optimalisere karboniseringsprosesser og -forhold for å oppnå optimale utbytter og kvaliteter.
  • Utvikling av metoder for oppgradering og tilpassing av biokarbon kvalitet for å øke anvendbarheten for de spesifikke metallurgiske prosessene, samt metoder for oppgradering av biproduktet tjære til høyere verdi produkter.
  • Frembringe fundamental kunnskap om biokarbon oppførsel i og innflytelse på de spesifikke metallurgiske prosessene og biokarbonets påvirkning på produktkvalitet.
  • Utdanning av høyt kvalifiserte kandidater innen dette området og kompetanseoverføring til industripartnerne.
  • Overvåking av aktiviteter og forskningsfronten innen dette området og informasjonsspredning til industripartnere, samt andre interesserte grupperinger hvor hensiktsmessig.

Prosjektet bygger videre på prosjektet BioCarb+ som også så på biokarbon for energiproduksjon.

BioCarbUp ledes av SINTEF Energi AS og vil pågå i fire år (2019-22) og har et totalt budsjett på 25 millioner kroner. Prosjektet er 80% finansiert av Norges Forskningsråd og 20% finansiert av industripartnerne.


Vil du vite mer, sjekk ut nettsiden til BioCarbUp og bloggen Biokarbon – Det nye sorte gullet?


 

0 kommentarer på “BioCarbUp – Optimalisering av biokarbon verdikjeden for en bærekraftig metallurgisk industri

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *