#Energi CO2-håndtering Gassteknologi

Arendalsuka: Forskning virker og er viktig for rask implementering av CCS i full skala

Dette innlegget ble holdt under Gassnovas frokostmøte tirsdag 15. august under Arendalsuka.

Forskning virker og er viktig for rask implementering av CCS i full skala. I Norge har man lenge hatt en tverrpolitisk enighet og å satse på CCS forskning. Det er viktig at dette videreføres.

Møtet var på MS Sandnes klokka 07:30. Nydelig morgen…

I 20 år har SINTEF sammen med strategisk partner NTNU ledet store norske og europeiske F&U satsinger. FME NCCS er et av åtte nye forskningssenter for miljøvennlig energi som ble annonsert av tidligere olje- og energiminister Tord Lien i mai 2016. En svært viktig satsing som skal bidra til raskere implementering av CCS i full skala. I EU har vi også tatt en ledende rolle i utvikling av rammeprogram og arbeidsprogram. Vi koordinerer store og viktige satsinger. Nå leder vi H2020- prosjektet CEMCAP som samler Europas sementprodusenter for å utvikle teknologi som fanger CO2 fra produksjonen. Gjennom bransjeorganisasjon ECRA når prosjektet en hel industri.

De store F&U satsingene har hatt en viktig betydning for utvikling av Akers CO2 fangstteknologi. Denne er videreutviklet og testet på TCM. Da TCM skulle planlegges hadde aktørene kunnskapsbasen fra forskningen i bunnen. Vi har også et eksempel der Reinertsen satser på utvikling av teknologi for H2 produksjon basert på membraner utviklet i de strategiske prosjektene Forskningsrådet har støttet. Dette viser hvor viktig det er at virkemiddelapparatet støtter hele kjeden fra strategisk forskning til demonstrasjon og pilotering slik det er tilfellet i Norge.

CCS på menyen under Gassnovas frokostmøte.

Det norske fullskalaprosjektet er viktig for at CCS skal implementeres internasjonalt. Min andre beskjed til dere politikere er at dere må ta dette prosjektet helt til mål. Det betyr en investeringsbeslutning i 2019. De kommersielle aktørene i prosjektet kan støtte seg på kunnskapsbasen som er utviklet gjennom 20 års satsing på forskning. Det betyr at det finnes mennesker med kunnskap, teknologier og designverktøy som gjør prosjektet bedre og løsningene sikre og effektive.

Et fullskala CCS-prosjekt i Norge vil ha flere positive effekter;

  1. Mulighet for teknologileverandører på det internasjonale markedet
  2. Et stort lager som tar i mot Europas CO2 og stimulerer til at flere CCS prosjekter realiseres.
  3. H2 produsert fra naturgassen med CO2 håndtering. Slik sikres verdien av Norges naturgassreserver.
  4. Kunnskapen fra fullskalaprosjektet gir viktig læring for F&U-miljøene.
  5. Den viktigste og største gevinsten er likevel og uten sammenlikning muligheten for Norge til å bidra til å redusere globale oppvarming.

Jeg gjentar oppfordringene:

Viderefør og styrk den tverrpolitiske enigheten om å satse på F&U rettet mot CO2 håndtering.
Gjennomfør HELE fullskalaprosjektet.

Så en liten refleksjon om politikk og paradigmeskifter til slutt. Politikk ER viktig. Likevel – forbrukermakten er økende.

Vi vil ha rene produkter.

Det betyr transport, elektrisitet og produkter uten utslipp. Dette er et spennende perspektiv og vil drive utviklingen fremover med dere som er politikere, industrien og oss forskere på laget :-).

0 kommentarer på “Arendalsuka: Forskning virker og er viktig for rask implementering av CCS i full skala

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *