#Bygg og Infrastruktur #Digital #Industri Produksjonsteknologi

Smarte byggeplasser: Fordelene menneskesentrert teknologi bringer til bygg- og anleggsbransjen

Foto: Canva Pro/Visoots-images

Fra smarte roboter til eksoskjeletter og utvidet virkelighet, er vi midt i en spennende tid hvor fremtiden for bygg- og anleggsbransjen er under konstruksjon.

 

Vi er godt i gang med å utvikle teknologier som er sentrert rundt menneskene som arbeider i bygg- og anleggsbransjen. Ved bruk av menneskesentrert teknologi, er målet å kunne støtte og sikre arbeiderne i deres daglige oppgaver. Samt å bidra til å gjøre bygg- og anleggsbransjen mer bærekraftig og effektiv.

I denne artikkelen vil vi utforske hvordan man ved bruk av smarte roboter kan automatisere rutinemessige oppgaver, og frigjøre verdifull tid og ressurser for arbeiderne. Vi vil også se nærmere på eksoskjeletter, som ikke bare gir fysisk støtte, men også ekstra beskyttelse mot potensielle skader. Og til sist vil vi utforske potensialet til utvidet virkelighet, som åpner opp for en ny dimensjon av visualisering og samarbeid på arbeidsplassen.

Men før vi dykker dypere inn i disse teknologiene, la oss først forstå hvordan dagens bygg- og anleggsbransje ser ut, og hva de viktigste utfordringene som må overvinnes er.

Utfordringene med dagens bygg- og anleggsbransje

Bygg- og anleggsbransjen spiller en avgjørende rolle i samfunnet vårt og er en viktig del av den Europeiske økonomien.

Bransjen er blant annet ansvarlig for å planlegge, designe, bygge og vedlikeholde ulike typer bygninger og anlegg. Dette inkluderer blant annet prosjektledelse, konstruksjonsarbeid, arkitektur og design. I tillegg bidrar også bransjen til utviklingen av infrastruktur, inkludert transport-, energi- og telekommunikasjonsnettverk, som er avgjørende for den moderne økonomiens funksjon.

Imidlertid står bransjen ovenfor en rekke utfordringer som: langsom teknologiadopsjon, mangel på fagarbeidere, manglende sikkerhet og produktivitet, samt ineffektiv bruk av ressurser.

EU har iverksatt flere tiltak og initiativer, som The European Green Deal og forsknings- og innovasjonsprogrammet Horizon Europe. Som sammen skal være med på å takle flere av hovedutfordringene bransjen har.

Så, hvordan kan menneskesentrert teknologi bidra?

 

Menneskesentrert teknologi 

Ettersom nye innovasjoner og teknologier fortsetter å utvikle seg i rasende fart, er det viktig å holde fokus på det som virkelig betyr noe: oss mennesker. Menneskesentrert teknologi er en tilnærming der man setter menneskelige opplevelser i fokus.

Det handler rett og slett om å designe teknologier som gjør livet vårt enklere, og som er i tråd med våre verdier og ambisjoner. Det handler om å utvikle systemer som styrker oss, istedenfor å kontrollere oss og det handler om å sette folk først, foran profitt eller andre agendaer.

Gjennom EU-prosjektet HumanTech utvikles menneskesentrerte og innovative teknologier der målet er å gjøre bygg- og anleggsbransjen tryggere, grønnere og mer produktiv ved hjelp av digitale løsninger. En viktig del av å oppnå disse målene er å gjøre bransjen mer attraktiv for den nye generasjonen fagarbeidere.

Nedenfor vil du få en kort introduksjon i hvordan smarte roboter, eksoskjeletter og utvidet virkelighet skal forbedre hverdagen for arbeiderne.

 

Smarte roboter

Illustrasjon: Shutterstock, Gorodenkoff

Tradisjonelt sett blir roboter gjerne brukt i automatiserte produksjonslinjer der maskiner, utstyr og automatiserte prosesser arbeider sammen for å produsere varer og produkter. Her er det ofte satt opp fysiske barrierer for å forhindre at arbeidere skal komme i kontakt med maskinene som jobber.

Et nytt konsept er samarbeidende roboter, eller såkalt «Coboter» som er trygge for arbeidere å være i kontakt med når de er i drift. Coboter har ofte integrerte mekanismer som skal sikre at den stopper før det kan oppstå skader på eiendom, eller i verste fall på oss mennesker.

Coboter kan brukes til å utføre støtteoppgaver, som for eksempel overlevering av murstein, slik at arbeideren kan fokusere på sin hovedoppgave. Videre kan den brukes til å utføre fysisk krevende oppgaver, som å flytte tunge materialer fra et sted til et annet. Eller til å hjelpe til med utførelsen av tidskrevende og repetitive oppgaver, som håndtering av materialer.

Fordelene med Cobot teknologien er at den gjør det mulig for arbeidere og roboter å utføre oppgaver sammen.

Teknologien er blitt akseptert av både bransjen og arbeiderne, og viser stor fleksibilitet i det dynamiske byggeplass miljøet.

Men teknologien er fortsatt i et tidlig stadie og den krever derfor avansert opplæring for å kunne betjenes. Målet er å bruke språk, eller intuitive bevegelser for å gi coboten kommandoer. Ved å utvikle disse intuitive kommunikasjonskanalene, kan dette bidra til en mer effektiv implementering av coboter på byggeplassen.

Smartutstyr som beskytter og støtter arbeidere

Illustrasjon: Canva Pro/Janiecbros

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser (WMSDs) er en ledende årsak til skader blant bygningsarbeidere. Forekomsten er hele 16% høyere i bygg- og anleggsbransjen enn i alle andre bransjer kombinert.

Under arbeid på bygg- og anleggsplasser er det flere risikofaktorer som spiller inn på hvorfor dette er slik. Her utføres det gjerne manuell håndtering av last, repetitive bevegelser og statiske arbeidsstillinger, som kan føre til slitasje for arbeiderne. Et eksempel på en repetitiv oppgave er konstruksjon av murvegger, som ofte utføres i ubekvemme arbeidsstillinger. Her er det spesielt skuldre og albuer som har den største belastningen.

Bruk av eksoskjeletter er i de siste årene blitt foreslått for å løse problemene knyttet til arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser. Eksoskjeletter er bærbare maskiner som drives av elektrisitet eller menneskelig bevegelse, og kan brukes til å øke arbeiderens sikkerhet, samt for å forbedre effektivitet og produktivitet.

Eksoskjeletter er lette å ha på og har integrerte kroppssensorer som kan hjelpe bygningsarbeiderne med å bære tunge materialer. Uten å pådra seg muskel- og skjelettlidelser som følge av repetitive bevegelser. De integrerte sensorene kan i tillegg advare arbeiderne om overanstrengelser, eller holdninger, som kan føre til skader under utførselen av arbeidet.

 

Utvidet virkelighet

Illustrasjon: Canva Pro/Georgijevic

Den siste teknologien som omtales i denne artikkelen er utvidet virkelighet. XR er en samlebetegnelse for forskjellige teknologier og inkluderer: Virtuell virkelighet (VR), utvidet virkelighet (AR) og blandet virkelighet (MR). Utvidet virkelighet blander den virkelige og virtuelle verden sammen, og består av digitale lag som i sanntid samhandler med virkelige objekter.

I de siste årene har XR teknologien blitt brukt av stadig flere sektorer, i alt fra medisin til opplæring, markedsføring og underholdning. Ved å bruke XR innen bygg- og anleggsbransjen muliggjør dette bedre beslutningstaking, mer effektiv bruk av ressurser og kostnadsbesparelser. Bruk av utvidet virkelighet kan fremme samarbeid mellom team som jobber med samme prosjekt. Videre kan bruk også forbedre den generelle sikkerheten og ytelsen på arbeidsplassen.

I HumanTech prosjektet brukes XR-teknologien til visualisering, for interaksjon med 3D-modeller, og for opplæring av arbeidere i trygge og fjerntliggende miljøer. Bygningsarbeiderne vil kunne dra nytte av denne teknologien for å få en sanntids visualisering av bygningsinformasjonsmodellerings (BIM) data av virkelige bygninger. Videre kan teknologien brukes til å gi veiledning og sikkerhetsvarsler for å unngå feil og for å bidra til mer effektiv beslutningstaking.

Gjennom de innovative og menneskesentrerte løsningene nevnt i denne artikkelen, har HumanTech-prosjektet som mål å gi bygg- og anleggsarbeidere en tryggere og mer effektiv arbeidsplass. Samt å drive bransjen mot en mer bærekraftig fremtid som tiltrekker seg fremtidens fagfolk.

Ønsker du å lære mer om menneskesentrert teknologi, og hvordan prosjektet HumanTech jobber? Da kan du finne mere informasjon på prosjektets nettside eller gjennom prosjektsiden på SINTEF.no.

0 kommentarer på “Smarte byggeplasser: Fordelene menneskesentrert teknologi bringer til bygg- og anleggsbransjen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *