#Bygg og Infrastruktur #Energi

Ny database for kostnadseffektive energiløsninger for hele områder

Det er utviklet nye verktøy for å kunne finne kostnadseffektive energiløsninger for hele områder i delprosjekt 73 i Det internasjonale energibyrået sitt EBC-program.

Innsbruck Annex 73
Illustrasjonen viser energisystemet ved universitetscampus i Innsbruck, Østerrike. Ill.: AEE Intec

Norge er i omstilling i forbindelse med det grønne skiftet. For bedrifter som satser på ny teknologi er dette ofte knyttet til en større risiko. For at nye tekniske løsninger og systemer skal brukes, må den teknologiske risikoen i prosjektet avklares på forhånd.

Da er det nyttig at Det internasjonale energibyrået (IEA) i sitt EBC-program har satt opp delprosjekt 73, som skal utvikle metoder, hjelpemidler og en veileder for å kunne vurdere slik risiko.

Arbeidet er godt i gang

SINTEF representerer Norge i Annex 73, med støtte fra Enova. Arbeidet startet i 2018, og i slutten av april 2020 ble det femte ekspertmøtet i Annex 73 organisert som et webinar i Teams pga. koronakrisen.

Annex 73 har som mål å levere følgende resultater:

  • En veileder for energiplanlegging av nullutslippsområder
  • Et forbedret nettverksplanleggingsverktøy
  • En bok med casestudier med eksempler på overordnede energiplaner og nær nullenergisamfunn
  • En rapport som oppsummerer resultatene fra flere realiserte pilotprosjekter

På webinaret ble statusen for leveransene diskutert, og man ble enige om at omtrent 80% av arbeidet er ferdigstilt. Veilederen og boken med casestudier er nå ferdigstilt, og skal publiseres etter sommeren 2020.

Planleggingsverktøyet ble presentert og består av forskjellige moduler:

  • database med teknologier
  • fleksibilitetsvurdering
  • eksempler

Neste steg vil være å begynne å bruke verktøy for å planlegge pilotområder. Dette arbeidet vil bli gjennomført sommer og høst 2020.

LCOE
«Levelized Costs of Energy» (LCOE) fra planleggingsverktøy utviklet av Rambøll. Ill.: Rambøll

Planleggingsverktøy for tekniske løsninger og kostnader

Leveransen i deloppgave C, som ble presentert av Anders Dyrelund fra Rambøll i Danmark, er et nyttig planleggingsverktøy med følgende deler:

1. En database med teknologiske alternativer. Databasen kan brukes til å modellere scenarier for et helhetlig energiforsyningssystem.
2. Verktøyet har integrert inputs og moduler som beregner de totale kostnadene til et fjernvarme- og kjølesystem over tid, samt detaljert termisk og hydraulisk analyse og optimalisering av rørsystemet.
3. Fleksibilitetsvurdering

Interessert i arbeidet og resultatene? Interessert i å bli med som pilotprosjekt? Kontakt seniorforsker Matthias Haase, SINTEF.

0 kommentarer på “Ny database for kostnadseffektive energiløsninger for hele områder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *