#Bygg og Infrastruktur #Digital #Samfunn Transport

Digital varsling kan redusere risiko for skredskader

Klimaendringer gir økt risiko for vannutløste skred. SINTEF undersøker hvordan skaderisikoen kan reduseres ved hjelp av digitale varslingssystemer.

 

System for overvåking av vannutløste skred, basert på Internet of Things (IoT). Figur: SINTEF

 

Klimaendringene vil føre til mer ekstremnedbør og snøsmelting, som ofte utløser jordskred. Samtidig vil andelen mennesker og infrastruktur som blir utsatt for vannutløste skred, øke som følge av befolkningsvekst.

SFI Klima 2050 og spin off-prosjektet KlimaDigital undersøker hvordan man kan redusere skaderisikoen ved å bruke flere digitale teknologier.

Strategier for risikostyring

Økt risiko for vannutløste skred, og dermed økt skaderisiko, kan håndteres ved å bruke riktige risikostyringsstrategier. Strategiene kan deles inn i:

  1. planlegging for å minimere antall mennesker og infrastruktur som er eksponert for skredfare
  2. tekniske løsninger for å stabilisere skråninger eller redusere konsekvensene av skred (for eksempel ved å endre vinkel på skråningen)
  3. akseptstrategi for lave/uunngåelige risikosituasjoner, hvor kostnadene ved tiltak utligner fordelene ved risikoreduksjon
  4. overvåkings- og varslingssystem (OVS) for å redusere konsekvensene med rettidig evakuering av mennesker og verdier

OVS-systemer kan gi mer pålitelig skredvarsling, basert på data om risikofaktorer (som nedbør og variasjoner i grunnvannstand) og effektiv varsling for å beskytte mennesker og infrastruktur.

Enklere overvåking med tingenes internett

Bruk av OVS-baserte risikostyringsstrategier har vanligvis blitt begrenset av dyre sensorer, hyppig vedlikehold og lite fleksible kabelbaserte OVS-systemer. Noen av disse utfordringene kan løses ved å anvende tingenes internett, eller Internet of Things (IoT). IoT er et samlebegrep for teknologi for å samhandle med den fysiske verden gjennom et nettverk av gjenstander som er koblet til internett, og behandle den innsamlede informasjonen.

Denne informasjonen blir deretter brukt for å få en mer effektiv styring av tilgjengelige ressurser for risikostyring av skredfare.

Revolusjonerer risikostyringen

Bruk av IoT-teknologi har potensial til å revolusjonere risikostyring av skredfare ved å tilby kostnadseffektive, fleksible og skalerbare OVS-systemer.

Fleksibiliteten og skalerbarheten i IoT-baserte OVS-systemer støtter betydelig automatisering av skredrisikostyring gjennom implementering av avanserte dataanalyser, kunstig intelligens og effektiv integrasjon av data med skredmodeller og systemer for tidlig varsling.

Kommuniserer skredfare til andre systemer

I tillegg til kostnadseffektiv overvåking, ligger det et stort potensial i muligheten for kommunikasjon mellom IoT-enheter i et overvåkingsnettverk med enheter og mennesker utenfor nettet.

Slike funksjoner muliggjør implementering av avansert funksjonalitet i OVS-systemer og eksterne tjenester som kan få tilgang til dataene. Disse kan for eksempel omfatte intelligente transportsystemer, som kan få automatiske skredvarsler og dermed iverksette tiltak, for eksempel å stanse trafikken til området.

Kan bli mer sårbart

Omfattende automatisering av OVS-systemene kan også gi større sårbarhet som følge av samspillet mellom cyber- og fysiske trusler som er karakteristiske for IoT-systemer.

Forskning og utvikling innenfor nøyaktighet, levetid, effektiv dataoverføring og behov for vedlikehold av sensorene og IoT-enhetene er derfor nødvendig for å utnytte det fulle potensialet til IoT-baserte risikostyringstrategier for vannutløste skred.

0 kommentarer på “Digital varsling kan redusere risiko for skredskader

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *