#Hav SINTEF

Techfood 2021 – blått og grønt, aldeles skjønt

TechFood er konferansen der alle aktører i matvareindustrien møtes, og temaene som settes på dagsorden gjelder alle. Når en kjøttforedlingsbedrift skal bygge nytt anlegg, hvorfor ikke besøke et nybygd lakseslakteri og lære av hvordan de har gjort det? Det, og flere andre gode råd og erfaringer, ble også delt på konferansenTechFood er stedet for å dele kunnskap, erfaringer og meninger for å gjøre hverandre gode. 

Konferansen ble gjennomført heldigitalt. NEXT HERO stilte med studio der Kirsti Greiff ledet seerne gjennom konferansenNitten foredragsholdere holdt innlegg, ett av dem ble sendt på direkten og resten var forhåndsinnspilt.  Teknikerne kunne bytte mellom studio og opptak, spørreundersøkelser og gruppearbeid, alt ettersom. I år satte konferansen tre temaer på dagsorden.

 

For å provosere startet vi med «robotisert og standardisert renhold», vel vitende om at det finnes flere måter å automatisere på enn ved bruk av roboter. I dag vaskes mye manuelt og det er tungt og møysommelig arbeid. Automatisert vasking er et viktig HMS-tiltak. Man ønsker et grundig renhold som gjøres likt fra gang til gang med lavt vann- og kjemikalieforbrukDet er viktig at matteknologer, renholderekjemileverandører og utstyrsleverandører arbeider sammen når utstyr utvikles for å nå et godt hygienisk design som kan vaskes automatiskNår kunstig intelligens, stordata, sensorer og lærende maskiner kommer for fullt vil fullautomatisert vasking i matindustrien bli mulig, men noen må gå foran. Hvem skal det bli?  

I den andre bolken ble det satt søkelys på «datafangst, sporing og bruk av data for å styre prosesser»Datafangsten man kan få f.eks. bare fra å overvåke renhold er enorm og gir en oversikt man aldri kan få på noen annen måte. Dette er bare ett eksempel. I enhver matvarefordelingsbedrift finnes det store mengder med data på veldig mange områder, men hvilke av disse dataene er det nyttig å bruke og sette i sammenheng med andre? Her ble også spørsmålet om datadeling langs verdikjeden stilt. Hvilke muligheter og utfordringer gir det? Og hvilke sporingsteknologier burde brukes?  

Når det kommer til «muligheter med dagens kunstige intelligens, sensorer og roboter» var det mange som hadde mye på hjertetDet er mange prosesser som ønskes robotisert i alle sektorer, og her har utstyrsleverandørene en unik rolle i å spre kunnskap på tvers av kjøtt, fisk, fugl, egg, melk, grønsaker, frukt osv. Når for eksempel roboter får til å gripe, flytte og skjære i fisk, hvorfor ikke bruke denne teknikken på andre matvarer? 

Dessuten fikk vi et innblikk i hvordan teknologi kan brukes til inspeksjon. Med ulike måter kan man se inn i matvaren uten å skjære i den, bestemme dens innhold og dermed sende den til den best egnede produksjonslinja, noen kjøttstykker egner seg bedre som biff enn som kjøttdeig, og vise versa. Og vet man det før man skjærer opp råvaren kan man planlegge og tilpasse produksjonen sin etter det.  Jo før man vet det, jo bedre.  Her blir sporbarhet igjen blir viktig. Vi må ta med oss historien fra alle ledd, fra bonde, fisker eller oppdretter, via matvareforedling og helt fram til middagsbordet mitt og ditt.  

Konferansens deltakere fikk underveis i sendinga muligheten til å svare ja eller nei på spørsmål, og tre av fire mener at teknologisk kompetanse er Norges fortrinn! Majoriteten sier at Norge kommer til å produsere mer mat i framtida. Og, unisont enige, det er noe å hente på tettere samarbeid mellom ulike sektorer innen matproduksjon i Norge. Det er som musikk i våre ører, for det er nettopp det som er et av målene for TechFood; en møteplass, et fora for diskusjon, et sted å lære av hverandre og et sted å dra til for å bli inspirert. Vi sier takk for i år og velkommen tilbake! 

0 kommentarer på “Techfood 2021 – blått og grønt, aldeles skjønt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *