Forfatter: Kjersti Berg

Batterier i strømnetter, IntegER
#Energi

Bruk av batterier i strømnettet

Hvordan skal man integrere batterier i strømnettet på en god måte? Det treårige forskningsprosjektet IntegER støttet av Norges forskningsråd skal finne svarene, blant…