Forfatter: John Olav Giæver Tande

John Olav Tande er sjefforsker hos SINTEF Energi og leder av NorthWind, forskningssenteret for vindenergi. Epost Ansatteside