Energieffektivisering Politikk

Havvind: Vinn-Vind for Norge

Havvind passer veldig godt som satsningsområde for Norge ved at vi kan utnytte vår kompetanse fra olje, gass og maritim næring.

Det er fantastisk spennende å jobbe med dette. Det dreier seg om å utvikle teknologi som skal kunne operere i noe av verdens tøffeste miljø med store bølger og kraftig vind for å produsere ren, fornybar energi. Her er det masse å ta tak i som forsker. Og så betyr det mye for meg at havvind er et viktig og godt klimatiltak.

I tillegg kan en norsk satsning på havvind gi stor eksport og mange nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser. For meg er havvind et stort kolombiegg: fornybar energi, viktig klimatiltak, arbeidsplasser og verdiskapning – og på toppen av alt: spennende forskning!

International-Collaboration-for-Floating-Wind-Innovation

Bare i Europa forventer man investeringer i størrelsesorden 1000 milliarder kroner til bygging av offshore vindparker, altså havvind, i løpet av de neste ti årene.

 så betyr det mye for meg at havvind er et viktig og godt klimatiltak.

Havvind er dyrere enn landbasert vind, men teknologien og markedet er bare i startfasen og kostnadene er på vei ned. Vår forskning spiller en viktig rolle i dette!

SINTEF er med i alle de store forskningsprosjektene på havvind i Europa.

Og dette laboratoriet som vi er i nå, og som vi er veldig stolte av, vil spille en viktig rolle i videreutvikling av havvind. Her vil vi utvikle kabelteknologi for å føre strømmen fra havvindparker til lands. Og det er store mengder energi det er snakk om. Innenfor et område på 70 x 70 km kan havvind produsere nok energi til å dekke hele Norges strømbehov.

Havvind spiller en nøkkelrolle i verdens fremtidige bærekraftige energiforsyning.

Potensialet er stort. Norsk utvikling og eksport av havvindteknologi, kunnskap og tjenester er et klimatiltak med stor effekt, og en viktig vekstnæring for Norge.

Havvind er teknologi for en bedre verden og en VINN-VIND situasjon for Norge.

0 kommentarer på “Havvind: Vinn-Vind for Norge

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *