Kategori: Havvind

#Energi #Hav #Industri Havvind

Høringsinnspill fra SINTEF, prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II

Det er positivt at regjeringen legger opp til tildeling av utlysningsområder basert på kriterier hvor innovasjon, teknologiutvikling, bærekraft og kompetanseheving i leverandørindustrien vektlegges. Det er også svært positivt at regjeringen har mål om å utlyse Sørlige Nordsjø II innen utgangen av første kvartal 2023, slik at vi raskt kommer i gang med utbyggingen av dette området.

#Energi #Hav #Industri Havvind

Høringsinnspill fra SINTEF: Kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord

Det er positivt at regjeringen legger opp til tildeling av utlysningsområder basert på kriterier hvor innovasjon, teknologiutvikling, bærekraft og kompetanseheving i leverandørindustrien vektlegges. Det er også svært positivt at regjeringen har mål om å utlyse Sørlige Nordsjø II innen utgangen av første kvartal 2023, slik at vi raskt kommer i gang med utbyggingen av dette området.

#Energi Havvind Renewable energy

Hybridkabel enkelt forklart

Vi er vant til at hybrid betyr å blande ulike løsninger. Som for eksempel hybride biler som kan bruke både strøm og bensin. Man kunne se for seg at en hybrid kabel fraktet både strøm og internett, men de utfører bare en oppgave; å frakte strøm.