Forfatter: Truls Flatberg

Backsack
#Samfunn

Hverdagsforskeren

Forskerne har også en hverdag. Stort sett forsøker vi å ikke dra med oss jobben inn i fritiden, men noen ganger klarer vi…