Forfatter: Hans Torvatn

Menneskets samarbeid med robotene
#Samfunn

Roboter som samarbeidspartnere

Tar roboter og automatisering arbeidsoppgavene eller jobbene fra oss? Dette kan virke som et uviktig spørsmål, men det er faktisk kjernen i mye…