Stikkord: grønn konkurransekraft

#Samfunn

Sirkulært Trøndelag

Begrepet grønn verdiskaping forbindes ofte med endringer og innovasjoner i bedrifter, som for eksempel utvikling av miljøvennlige og lønnsomme produkter og tjenester basert…