Forfatter: Hans Christian Bolstad

Havvind

NOWITECH stipendiat Valentin Chabaud

Hovedveileder har vært professor Sverre Steen og bi-veileder har vært professor Roger Skjetne. NOWITECH Gratulerer! Hans prøveforelesning var over temaet «Truncation of mooring…