Stikkord: miljødesign

#Energi Energisystemer Vannkraft

Grønt skifte er umulig uten videreutvikling av vannkraften

Energikommisjonens rapport sier at vi må produsere så mye som 40 terrawattimer (TWh) mer kraft, eller 25 prosent mer enn i dag, i tillegg til energieffektiviseringstiltak. Selv om vannkraft ikke kan bidra med mer enn rundt 10 TWh av disse 40, spiller vannkraften en unik og helt essensiell rolle når det kommer til å balansere kraft fra landvind, havvind og sol.

#Energi Havvind

Et hav av muligheter

Havvind kan dekke 18 ganger verdens strømbehov ifølge en rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA). Det kan bli et nytt norsk industrieventyr. Hvordan…