Stikkord: hybridkabler

#Energi Havvind Renewable energy

Hybridkabel enkelt forklart

Vi er vant til at hybrid betyr å blande ulike løsninger. Som for eksempel hybride biler som kan bruke både strøm og bensin. Man kunne se for seg at en hybrid kabel fraktet både strøm og internett, men de utfører bare en oppgave; å frakte strøm.