Stikkord: Fleksible ressurser i kraftsystemet

#Energi Energisystemer Smartgrids

Betre nettplanlegging med fleksibilitetsressursar

FlexPlan har utvikla eit nytt planleggingsverktøy som vurderer bruk av energilagring (f.eks. batteri) og forbrukarfleksibilitet som alternativ eller supplement til nettutbygging. SINTEF har i samarbeid med FME CINELDI bidratt i dette arbeidet gjennom utvikling av metodikk og verktøy for planlegging av straumnett som tek omsyn til fleksibilitetsressursar.