Stikkord: Energisystemer

#Energi Energisystemer

Hvordan analyserer vi kraftpris og energisystemet

I Dagsnytt 18 kom vårt arbeid som forskere i SINTEF i søkelyset, både ved at forskningsleder Ellen Krohn Aasgård var i med i debatten i studio, og ved at det ble henvist til medieuttalelser fra seniorforsker Atle Harby i 2018. I denne bloggen deler vi litt utfyllende informasjon, noen synspunkter og en anbefaling for fremtiden knyttet til arbeidet i de viktige norske fagmiljøene for energisystemanalyse.