Stikkord: energieffektivitet

Cruise ship on the Norwegian fjords
#Energi Energieffektivisering Energisystemer

På vei mot nullutslippsbygg til sjøs

Når vi jobber mot å drifte cruiseskip med nullutslipp, er det viktig at vi reduserer energiforbruket til hotellsystemene om bord. Vi har modellert hotellsystemet til et cruiseskip i et bygningssimuleringsverktøy for å evaluere ulike energisparingsløsninger, inkludert passive tiltak, varmepumper og termisk energilagring. Passive tiltak utnytter bygningens struktur eller materialer for å redusere energiforbruket, for eksempel ved å øke eller redusere varme fra solinnstråling.