Stikkord: CINELDI_20

#Energi

Forskningen skal gi verdiøkning

CINELDI legger stor vekt på innovasjon og kommersialisering. Forskningen skal gi verdiøkning ved at resultatene tas i bruk av andre, ikke minst nettselskaper…