Stikkord: Balansekraft

Politikk

Hvordan jobber vi med energipolitikk?

Politikk og styring representerer den samfunnsfaglige ekspertisen i SINTEF Energi AS. I nær dialog med vår energiteknologiske kompetanse, tilbyr SINTEF Energi helhetlige analyser…