#Energi Renewable energy

Strategisk forskningsagenda for fornybar oppvarming og kjøling i Europa innen 2050 er ute til høring

RHC-ETIP Fornybar oppvarming og kjøling har som mål at Europas varme- og kjølebehov skal dekkes 100 % av fornybare energikilder i 2050. De har nå ferdigstilt et høringsutkast til en strategisk forsknings- og innovasjonsagenda for å nå dette målet. Høringsfristen er satt til 7 september 2020.

ETIP (European Technology and Innovation Platform) er opprettet av EU-kommisjonen for å samle ulike ekspertaktører innen energisektoren.

RHC-ETIP består av paneler med eksperter innenfor områdene bioenergi, termisk solenergi, geotermisk energi, fjernvarme, -kjøling og energilagring og varmepumper. Det er også horisontale arbeidsgrupper, satt sammen for å styrke arbeidet på tvers av de ulike teknologipanelene. De horisontale arbeidsgruppene omfatter:

  1. individuelle bygninger
  2. bygninger tilknyttet fjernvarmenett
  3. industri
  4. byer

Høringsdokumentet er et resultat av et omfattende arbeid i de horisontale arbeidsgruppene i RHC-ETIP.

Den strategiske forsknings- og innovasjonsagendaen følger opp visjonen som ble publisert i 2019, og tar for seg forsknings- og innovasjonsbehov spesifikt knyttet til de fire områdene nevnt ovenfor. Den ser i tillegg på felles tematikk knyttet til varme- og kuldelagring, politikk og sosiale aspekter, digitalisering og energifleksibilitet, finansieringsløsninger og forretningsmodeller, sirkulær økonomi og helse.

Din tilbakemelding er viktig

Benytt anledningen til å kommentere på høringsutkastet, og dermed bidra til et best mulig resultat og vår felles fornybarbaserte fremtid.

Fra Norge sin side er det jeg, som deltar aktivt i arbeidet, som leder av arbeidsgruppen på individuelle bygninger. Deltagelsen er gjort mulig gjennom økonomisk støtte fra medvirkningsordningen til Forskningsrådet.

Engasjement ønskes

Hvis du skulle ønske å bli informert og evt. bidra ytterligere til dette viktige arbeidet, ta kontakt!

0 kommentarer på “Strategisk forskningsagenda for fornybar oppvarming og kjøling i Europa innen 2050 er ute til høring

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *