#Energi #Industri CO2-håndtering

Preem med idéstudie om karbonfangst

Preem, Sveriges største drivstoffselskap, har en visjon om å være en ledende aktør i omstillingen mot et bærekraftig samfunn. De har allerede Europas to mest moderne og miljøvennlige raffineri. Allikevel står Preem for noen av de største punktutslippene av CO2 i Sverige, med om lag 2 millioner tonn årlig. Nå vil de redusere utslippene sine ytterligere gjennom karbongangst.

Om karbonfangst

Preem starter nå en idéstudie om et eventuelt demonstrasjonsanlegg for karbonfangst, såkalt Carbon Capture and Storage (CCS), ved raffineriet i Lysekil. CCS innebærer at CO2 skilles ut fra en CO2-kilde, for eksempel et raffineri. Utskilt CO2 komprimeres til væskeform og transporteres deretter til et lagringssted dypt i undergrunnen. Formålet med CCS er å kunne lagre CO2 for eksempel i berggrunnen, og på den måten redusere klimagassutslipp til atmosfæren.

Lysekil Raffineri
Lysekil Raffineri

Målet med idéstudien

Idéstudien til Preem skal gjennomføres våren 2018. Den har som formål å identifisere muligheter for at Preem kan bygge et demonstrasjonsanlegg for fangst og flytendegjøring av CO2 i ett av sine raffinerier og dermed redusere utslipp av klimagasser. Det endelige målet er å få til et fullskala anlegg for CCS på raffineriet. Det innebærer at man frakter flytende CO2 med båt til det planlagte CCS-knutepunktet på den norske vestkysten for permanent lagring i Smeaheia i Sandnes kommune.

«Visjonen er et fullskala CCS-anlegg som radikalt reduserer klimagassutslippene fra raffineriet. Vi ønsker å være en ledende aktør i omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn, og da må vi ta ansvar for å redusere virksomhetens klimapåvirkning. Å kunne redusere klimagassutslipp via CCS-teknologi er et viktig skritt på veien mot å nå svenske og globale klimamål», sier Mattias Backmark, leder for forretningsutvikling i Preem.

Finansiering

Studien er finansiert gjennom Gassnova (Norsk statsforetak som jobber med fangst og lagring av CO2) sitt forsknings- og utviklingsprogram CLIMIT. Prosjektet ledes av Sintef, med Preem og Chalmers tekniske høyskole i Gøteborg som medlemmer av prosjektet for studien i Lysekil. Se nettsiden til prosjekte her.

Teknologien for CCS er fremdeles under utvikling. For å fremskynde utviklingen har EU besluttet å finansiere demonstrasjonsanlegg.

 

1 kommentar på “Preem med idéstudie om karbonfangst

  1. Pingback: Etter-forbrenning fangst av CO2 (post-combustion) – Potensiale og utfordringer. - #SINTEFblogg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *