#Energi Energisystemer

CINELDI partnermøte: Utvikle scenarier for fremtidens distribusjonsnett

WP6 «Smart grid scenarios and transition strategies» skal legge grunnlaget for strukturert flerfaglig forskning i CINELDI og integrere resultater/løsninger fra øvrige WPer i en transisjonsstrategi (roadmap) for fremtidens intelligente, fleksible og robuste distribusjonsnett.

WP6 samling 4

Torsdag 3.mai møttes 30 deltakere fra CINELDI-partnere til en heldagssamling i WP6 på Royal Garden i Trondheim. I WP6 skal vi utvikle scenarier for fremtidens distribusjonsnett i år 2040, og denne samlingen ble starten på utviklingen av disse scenariene.

Dette var den fjerde partnersamlingen i denne arbeidspakken, hvor vi benytter en foresight-prosess for å utvikle scenarier for fremtidens intelligente, fleksible og robuste distribusjonsnett. I de tre tidligere samlingene har aktører blitt identifisert, faktorer diskutert og miniscenarier utviklet. (Lenke til blogg om miniscenarier: FME CINELDI – Workshop Smart grid scenarios).

Foresight porsessen

Basert på drivkreftene og miniscenariene, ble et tredimensjonalt aksekors utviklet av forskerne.

Aksekorset spenner opp et mulighetsrom for ulike fremtider
Aksekorset spenner opp et mulighetsrom for ulike fremtider

Kundeaksen sier noe om hvordan nettkundene (produsenter og konsumenter) vil være i 2040. Vil «alle» produsere egen energi gjennom f.eks. solceller på taket, ha eget batteri, entre nye markeder som aggregatormarkeder og fleksibilitetsmarkeder, og benytte smart teknologi for å styre forbruket sitt? Eller vil det være passive kunder som ikke tar i bruk smarthus-teknologi og ikke endrer forbruket. De passive kundene plugger i stikkontakten og forventer å få den effekten kunden har behov for der og da.

Nettaksen sier noe om hvordan distribusjonsnettet vil være i 2040, i hvilken grad ny teknologi, sensorer, IKT-utstyr og automatikk er tatt i bruk for å digitalisere og automatisere driften av nettet.

Trusselaksen sier noe om hvordan nettet evner å motstå eksterne trusler og gjenopprette forsyning etter en feilsituasjon. Det tenkes både på eksterne trusler som vær og vind, og på cyber angrep.

Historien fra i dag og fram til 2040

Deltakerne ble delt inn i fem grupper og jobbet med hvert sitt scenario i løpet av dagen. Gruppearbeidet ble ledet av en gruppesekretær og gruppen beskrev hvordan de så for seg situasjonen i år 2040 og diskuterte historien fra i dag og fram til år 2040. I arbeidet ble miniscenariene brukt som underlag og inspirasjon for å lage historiefortellingen.

Etter iherdige diskusjoner under dagen, vil gruppesekretærene nå bearbeide notatene fra gruppearbeidet til en historiefortelling. Tekstene vil danne underlag for videre utvikling av hovedscenarier.

 

Ivrig gruppedeltaker som sorterer miniscenarier som underlag for historiefortellingen fra i dag og fram til år 2040
Ivrig gruppedeltaker som sorterer miniscenarier som underlag for historiefortellingen fra i dag og fram til år 2040

1 kommentar på “CINELDI partnermøte: Utvikle scenarier for fremtidens distribusjonsnett

  1. Pingback: FME CINELDI: Utvikling av scenarier for fremtidens distribusjonsnett, oppdatering WP6

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *