#Energi Energisystemer

FME CINELDI – Workshop Smart grid scenarios

Dette var samling nr. 3 i forbindelse med WP6 i CINELDI. Workshopen hadde 33 deltakere fra SINTEF, NTNU, Hafslund Nett, Skagerak Nett, Lyse Elnett AS, BKK Nett, Norgesnett, Helgelandkraft, Agder Energi Nett, Nordlandsnett, ABB, Rejlers Embriq AS, Aidon, Energi Norge, NVE, DSB og Nord Pool.

WP6 «Smart grid scenarios and transition strategies» skal legge grunnlaget for strukturert flerfaglig forskning i CINELDI og integrere resultater/løsninger fra øvrige WPer i en transisjonsstrategi (roadmap) for fremtidens intelligente, fleksible og robuste distribusjonsnett.

Det skal utarbeides scenarier for distribusjonsnettet i 2040. Som en del av dette arbeidet, er det på tidligere samlinger identifisert drivere, barrierer og muliggjørere (drivkrefter) for systeminnovasjon i distribusjonsnettet. Disse drivkreftene har blitt bearbeidet og strukturert, og danner utgangspunktet for de miniscenariene som skal utarbeides i denne workshopen.

Målet for workshopen var å få tilbakemelding på det arbeidet som er gjort med bearbeiding og strukturering av drivkrefter (basert på resultat fra tidligere samlinger), etablere miniscenarier for et Intelligent elektrisk distribusjonssystem i Norge i 2030-2040 –et første skritt på veien til scenarier, og til slutt å diskutere forventninger til hovedscenarier.

Deltakerne ble delt i grupper, og hver gruppe fikk utdelt et sett med drivkrefter, hvor de skulle lage miniscenarier for hver av disse. Et miniscenario er en tenkelig hendelse, utvikling eller handling som har betydning for utviklingen av nettet.

Følgende drivkrefter var utgangspunkt for diskusjonen i de ulike gruppene:

 • Politics
 • Regulation and standardization
 • Technology development
 • Societal trends and values
 • External threats (human, natural)
 • Business models
 • Generation
 • Loads
 • Flexibility
 • Microgrids
 • Grid operation
 • Grid development
 • HSE
 • Economy
 • Security of supply
 • Emergency preparedness
 • Cyber security

Noen av de mest originale mini-scenarioene som ble utarbeidet i gruppearbeidet på samlingen var:


Kunden vil være selvforsynt:
Kunden produserer det meste selv, men har nettet som back-up. Nettselskap får dårlig grunnlag for økonomisk nytte. Dårlig utnyttelse av nettet, nettet blir kun brukt som reserve/backup.


Selvhelende nett:
Investeringsviljen i fjernstyrte brytere og sensorer er stor, medfører at hele distribusjonsnettet er automatisert. Når det skjer feil som gir avbrudd, isoleres feilen automatisk. Reduserte avbruddskostnader.


Batteri i hvert hus:
Effekttariff gir insentiv til effektutjevning. Batteri reduserer makslast, og sett fra nettet har kunden jevnt forbruk.


Det ble totalt laget 113 miniscenarier med ulik detaljeringsgrad. Disse vil bli videre bearbeidet, og være utgangspunkt for etableringen av hovedscenarier, som vil skje i neste samling.

Scenariearbeidet har en viktig rolle i CINELDI

Både å være en viktig møteplass, siden alle partnerne deltar. I tillegg vil hovedscenariene som skal utarbeides være grunnlag for forskningen i de andre arbeidspakkene, for å generere nye ideer og innovasjon, og strategi for transisjon mot framtidens intelligente, fleksible, robuste og kostnadseffektive distribusjonsnett.

Scenariene vil også ha en nytteverdi for partnerne i CINELDI og deres egen virksomhet.

3 kommentarer på “FME CINELDI – Workshop Smart grid scenarios

 1. Pingback: CINELDI partnermøte: Utvikle scenarier for fremtidens distribusjonsnett - #SINTEFblogg

 2. Pingback: Finding Smart Grid driving forces and how they affect Smart Grid development - #SINTEFblog

 3. Pingback: FME CINELDI: Utvikling av scenarier for fremtidens distribusjonsnett, oppdatering WP6

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *