#Bygg og Infrastruktur

Skal forske på nye energiløsninger for hele områder

Det er opprettet to nye delprosjekt (annex) i International Energy Agency (IEA) sitt EBC-program, som fokuserer på energiløsninger for områder. SINTEF representerer Norge i disse prosjektene, med støtte fra Enova. Arbeidet vil knyttes opp mot pågående norske forskningsprosjekter som FME ZEN, PI-SEC, 4RinEU og Expose.

Workshop Graz
Felles workshop mellom Annex 73 og Annex 75 i Graz, Østerrike. Foto: IEA EBC Annex 75

Les mer om SINTEFs ekspertise innen energieffektivisering av bygninger

Annex 73

Inntil nylig har energisystemer for nye anlegg på et område – det vil si en gruppe bygninger, for eksempel militære eller universitetscampus – som regel blitt planlagt på et individuelt grunnlag uten å ta hensyn til energikilder, fornybar energi, energilagring eller fremtidig energiproduksjonsbehov.

Planlegging og gjennomføring av energirelaterte prosjekter kan forbedres. Slik kan man oppfylle energireduksjonsmålene og minimerer kostnadene for energisikkerhet. Prosjektet har et mål om å utvikle metoder og verktøy som mangler i dag, for å overkomme hindringer som for eksempel en fragmentert byggebransje, komplekse byggeierskap og sprikende interesser vedrørende energibruk og -forsyning.

Målene i prosjektet er:
• Å etablere energimål og en database av bygningsmodeller og energiutnyttelsesindekser for representative bygninger og bygningsmiljøer.
• Å samle og analysere beste praksis for helhetlig planlegging av nesten nullenergiområder, med mål om å etablere en trinnvis og helhetlig energiplanleggingsprosess som skal utføres ved bruk av datastyrt verktøy.
• Å samle inn informasjon om utformingen av avanserte sentrale energisystemer, analysere deres brukbarhet på forskjellige områder, behov og begrensninger, og evaluere disse scenariene fra tekniske, økonomiske og forretningsmessige perspektiv.
• Å utvikle retningslinjer for og forbedre modelleringsverktøy.
• Formidling og opplæring av beste praksis.

Annex 75

Bygninger er en stor kilde til klimagassutslipp og energibruk. Kostnadseffektiv reduksjon av energibruk og tilhørende klimagassutslipp er spesielt utfordrende for eksisterende bygninger. Områdeløsninger for energirenovering gir flere muligheter, storskalaeffekter og felles energiløsninger.

Prosjektet har fokus på å finne den riktige balansen mellom energibesparende tiltak for bygningskroppen og energiforsyningsløsninger med bruk av fornybare energikilder.

Målene i prosjektet er:
• Å gi en oversikt over mulige teknologier, både eksisterende og fremvoksende, og hvordan disse kan benyttes i en urban kontekst.
• Å utvikle en metode som kan benyttes i urbane områder for å identifisere kostnadseffektive strategier, og som kan bistå beslutningstakere i vurderingen av virkningen, kostnadseffektiviteten og mulighetene for urban renovering.
• Dokumentere utarbeidelsen av slike strategier i utvalgte case-studier og suksesshistorier.
• Gi anbefalinger til myndigheter og energiselskaper om hvordan man kan stimulere og påvirke gjennomføringen av kostnadseffektive og energieffektive renoveringsprosjekter.

Kontakt: Haralt Taxt Walnum

Samarbeid

Prosjektene har kommet godt i gang, og på et ekspertmøte i Graz, Østerrike, ble det arrangert en felles workshop for å identifisere felles oppgaver. Deltakelsen fra SINTEF Byggforsk i begge anneksene bidrar også til å sikre utveksling av informasjon og kunnskap.

Prosjektene har flere overlappende områder, blant annet energibruk i bygningsmassen og energieffektiviseringstiltak som balanserer tiltak på bygningskroppen og tiltak på energisystemet. Det er også fokus på helhetlig oppgradering av områder med bygninger, inkludert de fordeler og utfordringer dette medfører.

Deltagelsen i IEA Annex 73 og 75 vil bidra til hurtigere utvikling og innføring av teknologier og energiløsninger på det norske markedet.

Målgruppen for prosjektet inkluderer beslutningstakere, planleggere, bygningseiere, arkitekter, ingeniører og energiledere av offentlige eide og opererte områder. Prosjektene handler om metoder for byplanlegging, som også er et viktig tema for Enova, som støtter prosjektene.

Gjeldende byggepraksis kan ha 50 til 100 års konsekvenser for det nasjonale energiforbruket og samfunnsutviklingen. Energiplanlegging av bygningsmassen er derfor vesentlig for energipolitikk, krav og utvikling/tilpasning av relevante standarder. Prosjektresultatene kan bidra til å utvikle mest mulig bærekraftige energi- og samfunnsplaner for fremtiden.

0 kommentarer på “Skal forske på nye energiløsninger for hele områder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *