#Bygg og Infrastruktur

Satte bærekraft og beredskap på dagsorden

Hvordan kan vi gjøre det enklere å velge bærekraftige tiltak når vi skal klimatilpasse samfunnet vårt? Forskningsleder Maria Barrio i SINTEF bidro med siste nytt om dette på VA-dagene i Midt-Norge.

SINTEF bidro med innlegg fra Maria Barrio, forskningsleder ved avdeling Infrastruktur, med siste nytt om «Bærekraftsanalyse av klimatilpasningstiltak» under en egen sesjon om bærekraft i vannbransjen.

– Et økende miljøfokus og nye krav til bærekraft gjør at vi må tenke nytt om hvilke tiltak vi velger når vi skal tilpasse det bygde miljø og områdene rund til de kommende klimaendringene, sier Barrio.

Les mer om SINTEFs kompetanse innen vanninfrastruktur og løsninger for sikker og bærekraftig forvaltning, behandling og distribusjon av vann.

I tillegg til søkelys på bærekraft, ble også beredskap løftet frem på årets VA-dager.

Blant annet bidro Veronica Koster, fagsjef VA i Gjerdrum kommune, med innlegget «Alarmen går – erfaringer med VA-beredskap fra Gjerdrum kommune», og Lars Vidar Synnes fra Ålesund kommune delte erfaring fra «Beredskapsøvelse – hvordan sikre vann til sykehus når vannverket er ute av funksjon?».

Thomas Eidsmo fra Trondheim kommune oppsummerte det hele i sitt innlegg om de viktigste utfordringene VA-sektoren står overfor:

1. Hvordan blir vi klimanøytrale
2. Beredskap i usikker tid
3. Hvordan sikre gjennomføringskraft

I tillegg fikk deltakerne høre om hvordan sikre god drift av ledningsnett og høydebasseng, og praktiske eksempler fra kommunene om lekkasjereduksjon og fornyelse av VA-anlegg.

VA-dagene i Midt-Norge gikk av stabelen 2. og 3. november med over 400 deltakere, og er dermed Norges største fagsamling for vannbransjen i 2022. Arrangementet er et samarbeid mellom SINTEF AS, Siv.ing. Tobias Dahle og Norconsult.

 

 

0 kommentarer på “Satte bærekraft og beredskap på dagsorden

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *