#Bygg og Infrastruktur

Levende igjen i ZEB Living Lab

ZEB Living Lab er det rare lille huset på Gløshaugen som var ett av ni pilotbygg som kom på plass under Forskningssenter for nullutslippsbygg – Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB). Det er også et levende laboratorium hvor ulike eksperimenter kan gjennomføres; både tekniske eksperimenter og mer kvalitative eksperimenter knyttet til brukeratferd. Living Lab gir også rom for tverrfaglig samarbeid.

ZEB Living Lab
NTNU-student Jill Saunders fra Canada bodde i ZEB Living Lab i tre uker. Nå søkes nye beboere til det spesielle huset. Foto: Line Blom Salvesen

Et beboereksperiment ble gjennomført i 2015/16 under ZEB. Seks husholdninger bodde i Living Lab i 25 dager hver. Det ble samlet kvantitative og kvalitative data om nullutslippslivet i en av Norges første nullutslippsboliger.

Etter at beboereksperimentet var ferdig, kan det virke som om det har vært stille i Living Lab. I hvert fall for forbipasserende. Vi har ofte fått spørsmål om det «bor noen i Living Lab». Svaret er at det ikke har vært flere beboereksperimenter. Men det har vært mange tekniske eksperimenterer hvor nullutslippsteknologien i ZEB Living Lab har blitt testet av masterstudenter og forskere fra NTNU og SINTEF.

Det har vært et lengre gjesteforskeropphold og undervisning i Living Lab. Hvis man skal lære om framtids boligbygging, interaksjon med energisystemet eller hvordan konsepter fra Science and Technology studies (STS) feltet kan forstås i praksis, så er ZEB Living Lab det perfekte stedet å være. I tillegg er det gjennomført veldig mange omvisninger for folk fra et bredt spektrum av samfunnslag, som politikere, skoleelever, arkitekter og internasjonale forskere.

Men hva skjer nå? Skal det ikke bo folk i det levende laboratoriet? Svaret er det at det skjer mye. Det bor faktisk folk i ZEB Living Lab akkurat nå!

ZEB Living Lab som en del av FME Zero Emission Neighbourhoods (ZEN)

Jill Saunders fra Canada bodde i ZEB Living Lab i tre uker tidligere i høst (les mer om Jills opphold). Hun er student ved NTNUs masterprogram i bærekraftig arkitektur. Jill vil gjerne jobbe med småskala boliger, og mener at nullutslippskonseptet er noe hun kan overføre til sitt hjemland. Hun trivdes godt i ZEB Living Lab, men følte at huset gjennom sine mange sensorer fulgte med på hva hun gjorde. Jills opphold i huset var det første av flere som vil gjennomføres i 2018 og 2019.

Du kan ikke ha hemmeligheter i dette huset

Kristian Skeie har nettopp flyttet inn i ZEB Living Lab. Kristian er PhD-kandidat i FME ZEN og er ansvarlig for gjennomføring av det neste store eksperimentet i ZEB Living Lab. Gjennom høsten har han undersøkt de mange sensorene, og videreutviklet systemet for styringen av de tekniske løsningene i huset. I Living Lab logger vi det meste, og det er et godt utgangspunkt for å forstå hvilken informasjon som er nyttig i ulike sammenhenger. I forskningen har vi nytte av de detaljerte målingene til å utvikle modeller og sjekke disse. Systemene i ZEB Living Lab bør være overførbare til andre bygg. Hvis vi skal få til det må vi lage enkle systemer.

ZEB Living Lab
Living Lab brukes av forskere innenfor flere fagfelt til å studere ulike teknologier og praksiser i et hverdagslig og virkelig miljø. Foto: Line Blom Salvesen

Det er mange forskningsmuligheter. Værmeldingen kan brukes til å forutsi neste dags energibruk.  Solinnstrålingen på solcellene kan si noe om tilgangen på solenergi gjennom bygningens vinduer, og de nye AMS målerne gir oss detaljert informasjon om strømforbruket. Tilgang til data fra boligens ventilasjonssystem kan gi oss en indikasjon på inne- og utetemperaturen. Sammen med et varmestyringssystem er dette informasjon som kan brukes til å oppnå økt energifleksibilitet.

Living Lab har et svært fleksibelt styringssystem, noe som gjør at vi kan gi beboerne ulik grad av innflytelse over teknologiene i huset fra uke til uke. I det neste eksperimentet vil de som bor i huset få forskjellige oppgaver og tilbakemelding på energibruken sin. Forskningssenteret har laget et sett med indikatorer som definerer nullutslippsområder, som vi håper å visualisere for beboerne. Gjennom styreflaten kan effekten av daglige valg vises. Brukerne kan få informasjon og smarte tips om hva de kan gjøre for å redusere energibruken.

Søker ny familie

ZEB Living Lab tilbyr enestående muligheter for tverrfaglig samarbeid om framtidens boligløsninger. Vi skal snart finne en ny familie til Living Lab. Kanskje dere er den perfekte familien – er dere nysgjerrig på framtidens bærekraftig boliger, har dere meninger om hvordan man kan leve et mer bærekraftig liv, er dere en fleksibel familie som lett kan overføre deres hverdagsaktiviteter til et laboratorium? Da bør dere følge med og søke om å bo i ZEB Living Lab!

Fakta om FME ZEN-senteret

Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods (ZEN) in Smart Cities FME ZEN er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), etablert i 2017 av Norges forskningsråd. Målet vårt er å utvikle løsninger for fremtidens bygninger og områder med null utslipp av klimagasser. Ved dette vil vi bidra til at nullutslippssamfunnet kan realiseres. Gjennom FME ZEN samarbeider kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Senteret har ni pilotprosjekter fordelt over hele Norge som fungerer som innovasjonsarenaer. NTNU er vertsorganisasjon og leder senteret sammen med SINTEF.

0 kommentarer på “Levende igjen i ZEB Living Lab

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *