Siste innlegg

#Energi Energisystemer Vannkraft

Grønt skifte er umulig uten videreutvikling av vannkraften

Energikommisjonens rapport sier at vi må produsere så mye som 40 terrawattimer (TWh) mer kraft, eller 25 prosent mer enn i dag, i tillegg til energieffektiviseringstiltak. Selv om vannkraft ikke kan bidra med mer enn rundt 10 TWh av disse 40, spiller vannkraften en unik og helt essensiell rolle når det kommer til å balansere kraft fra landvind, havvind og sol.

#Energi CO2-håndtering

Åpen tilgang til CO₂-data er viktig for å få fortgang i bruk av CCS

For å begrense den globale oppvarmingen, haster det med å kutte CO2-utslippene våre. Et viktig bidrag i å nå klimamålene kan være teknologi for å fange CO2 i stor skala, som så kan lagres  permanent i geologiske formasjoner dypt under jorden. Denne teknologien er også kjent som karbonfangst og -lagring (på engelsk: carbon capture and storage (CCS)). En åpen deling av kunnskap og data internasjonalt er essensielt for å få fortgang i å ta i bruk CCS som et  verktøy for reduserte utslipp av klimagassen CO2.