Siste innlegg

En gruppe mennesker poserer for et gruppebilde.
#Energi

Forsker for en sommer

SINTEF Energis Sommerforskerprosjekt 2023 avsluttet i dag med en heldags konferanse. 34 studenter som jobbet i instituttets fire avdelinger holdt presentasjoner om deres…