#Digital #Helse

Fremtidens digitale alarmsentral kan gi trygg alderdom i eget hjem

De to siste årene har SINTEF jobbet sammen med Senter for eHelse ved Universitetet i Agder og en rekke kommuner på Sør- og Østlandet i prosjektet Modeller for alarmmottak (M4ALMO).

Hensikten har vært å utrede funksjonalitet, tjenestemodeller og teknologistøtte for fremtidens digitale alarmsentral. Slik at alarmsentralene kan motta og følge opp alarmer og varsler fra ulike velferdsteknologiske løsninger.

Et uønsket framtidsscenario. Illustrert av brukerrepresentant i prosjektet: Ole Mikalsen, Aust-Agder Fylkeseldreråd.

Behov for betydelige utviklingsoppgaver framover

Tirsdag 14. november var det duket for avsluttende konferanse for prosjektet. Gjennom et variert program fikk vi innsikt i de ulike sidene av fremtidens trygghets- og varslingstjenester. Prosjektets visjoner for fremtidens tjenesteflyt, presentert av SINTEF, peker på betydelige utviklingsoppgaver i tiden framover.

Dagens IT-støtte står ikke i stil med behovene i en framtidig tjeneste.

På tross av dette er tjenestene allerede i ferd med å etableres og utvikles ut fra det som i dag har tilgjengelig.

Vi blir flere eldre, og flere svært gamle eldre. Derfor vil velferdsteknologien være med på å trygge vår hverdag. Illustrasjon: Ole Mikalsen

Kommunene presenterte hvordan teknologien blir tatt i bruk og utviklet

Interessante innlegg fra prosjektdeltakere Skien, Oslo og Kristiansand ga i innblikk i hvordan deres alarmtjeneste er blitt utviklet i parallell med prosjektet. Videre hvordan IT-systemer og beslutningsprosedyrer er utviklet i takt med at behovene i tjenesten er blitt tydeliggjort.

Grimstad kommune/Agder Living Lab presenterte hvordan de jobber strukturert med å ta ny varslingsteknologi fra teststadium til prosedyrer med maldokumenter implementert i kommunens fagsystemer. Ulike juridiske forhold ved prosedyrer helt fra søknad til eventuell involvering av pårørende i operativ drift ble også presentert av Universitetet i Agder.

May Omland, fagsjef Koordinerende hjemmetjenester, Helse og velferd i Skien kommune, forteller inspirerende om etableringen av responssenter på 110-sentralen i Skien

Sammenhengen mellom responssentertjenester og andre tjenester som virtuelt tilsyn og medisinsk avstandsoppfølging er blitt diskutert. Oslo kommune presenterte sine visjoner for hvordan den operative siden av ulike tjenester basert på velferds- og varslingsteknologi skal kunne fungere i sikker og effektiv drift med felles forvaltning.

Framtidens eldre er åpne for ny teknologi

Gjennom de overordnede linjene trukket opp av Direktoratet for eHelse og en tydelig brukerstemme på vegne av Aust-Agder Fylkeseldreråd, er det tydelig at en utvikling av tjenestene både er ønsket og nødvendig.

Morgendagens eldre er åpne for å ta i bruk teknologi for å gjøre tjenestene tryggere og øke kvaliteten slik at kommunehelsetjenesten kan bruke «de varme hendene» der de trengs mest.

Framtidas eldre er klare for teknologi. Illustrasjon av Ole Mikalsen, Aust-Agder Fylkeseldreråd.

Prosjektet M4ALMO har vært finansiert igjennom en felles utlysning i Regionale forskningsfond, regionene Agder, Oslofjorden og Hovedstaden. Deltakere i prosjektet har vært Kvinesdal kommune som prosjekteier på vegne av de 6 Lister-kommunene, Grimstad kommune, som representerer de 8 kommunene i Østre-Agder, Kristiansand, Skien, Larvik, Drammen og Oslo kommune, samt teknologileverandøren Imatis AS. SINTEF og Universitetet i Agder har vært forskningspartnere, med sistnevnte som leder for prosjektet.

Ny kunnskap og erfaringsdeling

Prosjektet har fungert som en selvstendig arena for å utvikle ny kunnskap knyttet til trygghets- og varslingsteknologi, og samtidig som en møteplass for utveksling av erfaring fra pågående utvikling av felles kommunalt-regionalt responssenter i Kristiansand, utvikling av 110-sentralen i Skien som mottaker av trygghetsalarmer for Telemark og utredning av responssentertjenester i Oslo kommune.

M4ALMO-prosjektet har siden det startet i 2015 publisert tre rapporter i tillegg til en rekke presentasjoner over hele landet. Rapportene kan du laste ned her (PDF):

Presentasjoner fra den avsluttende konferansen er tilgjengelig herfra:

En populærvitenskapelig beskrivelse av prosjektet ble publisert i Gemini.no i oktober 2016

Det er også publisert fagartikler internasjonalt.

1 kommentar på “Fremtidens digitale alarmsentral kan gi trygg alderdom i eget hjem

  1. Avatar photo

    Fint med lettlest blog og gode illustrasjoner

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *