Stikkord: featured

#Energi Havvind Renewable energy

Hybridkabel enkelt forklart

Vi er vant til at hybrid betyr å blande ulike løsninger. Som for eksempel hybride biler som kan bruke både strøm og bensin. Man kunne se for seg at en hybrid kabel fraktet både strøm og internett, men de utfører bare en oppgave; å frakte strøm.

#Hav fiskeri havbruk

Havnasjonen og den historiske nullvisjonen

78 mennesker har omkommet i fiskeri og havbruk siden 2010.  Stortinget har nylig vedtatt en visjon om at ingen fiskere skal omkomme på havet i fremtida, og stiller seg positive til en nullvisjon for næringene til havs. Dette er en milepæl som forplikter.