#Hav globalhavforvaltning marintmiljø nyebiomarineressurser

Nye ressurser som maneter kan være løsningen på flere globale utfordringer

Nye ressurser som maneter kan brukes til å bekjempe store miljøproblemer. De kan også brukes til å skape nye produkter. Likevel er det utfordringer knyttet til å gå fra idé til iverksettelse. Derfor er det viktig å utforske alternativer knyttet til bruk av nye ressurser. Nettopp dette ble flere videregående elever introdusert til i 2020 gjennom simulering med serious game i regi av More GoJelly prosjektet.

More GoJelly er et samarbeid mellom SINTEF, House of Knowledge, UiT Norges arktiske universitet og Universitetet i Bergen. Prosjektet vektlegger hvordan nye ressurser som maneter kan gagne samfunnet, men også være utfordrende å utnytte på et bærekraftig vis.

Maneter har hverken hjerte eller hjerne, og flyter dit havstrømmene tar de. Til tross for det har de vært på jorda i over 500 millioner år og er utrolig tilpasningsdyktige. De kan opptre i hopetall og raskt fylle fjorder og strender. Da blir det dårlig fangst for fiskerne og lite bading for oss store og små på varme sommerdager. Likevel kan maneter anses å være en lite utforsket gullgruve her i Norge Selv om de består av omtrent 95 prosent vann kan de nemlig brukes til å lage produkter som mat, medisin eller kosmetikk.

Komplekse utfordringer og et helhetlig perspektiv

FN implementerte 17 bærekraftsmål i 2015 for å blant annet utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stanse klimaendringene innen 2030. Målene fungerer som en global veileder eller en arbeidsplan, noe som kan være nødvendig for å ta gode og bærekraftige beslutninger. Dette ble videregående elevene kjent med gjennom More GoJelly spillsesjonene. Fire bærekraftsmål ble valgt ut og vektlagt under ulike scenarioer. Mikroplast ble satt i et globalt forvaltnings perspektiv i tillegg til at det satte fokus på nye ressurser som maneter.

Både i virkeligheten og i spillet som ungdommene ble introdusert til er det flere utfordringer knyttet til forvaltning av nye ressurser. Selv om det foreslås flere gode måter å bruke en ressurs på, følger det konsekvenser som igjen kan skape nye utfordringer. Derfor er det ikke alltid like enkelt å si hva som er det beste alternativet.

Av den grunn er det essensielt at de som arbeider med forvaltning og beslutningstaking har kunnskap om og forståelse for både årsaker, tiltak og konsekvenser knyttet til ressurser. Gjennom prosjekter som More GoJelly settes det fokus på å styrke en felles kunnskapsbase til bruk i beslutningstaking, både i dag og frem i tid. Minst like viktig er det at våre fremtidige generasjoner blir introdusert til nettopp årsaker, tiltak og konsekvenser til ulike problemer og mulige løsninger, slik som ble gjort via More GoJelly spillsesjonene. På den måten kan vi få til velinformerte beslutninger innen ressurs- og miljøforvaltning i fremtiden også.

Viktig å være kreativ med nye måter å bruke gamle ressurser

Ved bruk av nye ressurser er mulighetene mange, og vi bør lete etter vinn-vinn situasjoner. Hele ressursen bør brukes, og gjerne på flere områder. Ved fangst og oppdrett av maneter kan vi bruke manetslim i renseanlegg for å fange opp nano- og mikroplast. I tillegg kan vi bidra til bærekraftig matproduksjon i en verden med stadig flere munner å mette. Manetene kan benyttes direkte til menneskelig konsum, men også i kosmetikk, helsekost eller som fôringrediens i oppdrett av fisk og skalldyr. Dessuten kan fiske etter maneter bidra til å senke konkurransen som manetene påfører blant annet fiskelarver i fjordene.

Gjennom videre forskning kan utfordrende ressurser som maneten omgjøres til løsninger på problemer knyttet til både regionale svingninger i ressurstilgang, marin plastforurensning og det økende matbehovet. Det er også viktig å få spredt budskapet om at nettopp de plantene og dyrene som omgir oss kan vise seg å bidra til å løse globale utfordringer. Det er med andre ord viktig at vi fortsetter å søke etter bærekraftige løsninger ved bruk av nye ressurser, og ikke minst inkluderer de fremtidige generasjoner og lytter til deres innspill, tanker og meninger. Det er tross alt de som skal ta de avgjørende beslutningene om noen år, om både maneter og andre ressurser vi kanskje ikke har tenkt på enda.

0 kommentarer på “Nye ressurser som maneter kan være løsningen på flere globale utfordringer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *