#Energi

Waste-to-Energy Workshop – Finansieringsmuligheter i EU for næringsliv

10 oktober inviterte SINTEF Energi, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd norske aktører i Waste-to-Energy-sektoren til en workshop i Oslo om finansieringsmuligheter i EU. Vi presenterte ulike finansieringsmekanismer som kan være aktuelle for sektoren. Workshopen ble arrangert i regi av NorEUnergy prosjektet.

Oppskrift på en vellykket prosjektutvikling i EU

Berta Matas Güell, som jobber på SINTEF sitt Brusselkontor, presenterte NorEUnergy. Prosjektet har som mål å mobilisere norske aktører innen bioenergi til å delta i Horisont 2020. Hun presenterte også hva skal til for å lykkes med prosjektutvikling i EU. Klarer man å blande følgende ingredienser godt er sjansen for gode resultater stor.

  • Bli kjent med EU rammeprogram
  • Identifisering av relevante finansieringsmekanismer og utlysninger
  • Utvikling av prosjektideer
  • Etablering av sterke konsortia
Berta Matas Güell fra SINTEFs Brusselkontor

Relevante EU finansieringsmekanismer

Inga Elizabeth Bruskeland fra Forskningsrådet presenterte Eurostars, et program der 36 land, både europeiske og ikke-europeiske, har gått sammen for å finansiere en pott på €1,15 milliarder. Av potten står Europakommisjonen for 25%, og Eurostarslandene for resterende 75 %.

Inga Elizabeth Bruskeland fra Forskningsrådet presenterte Eurostars

Programmet er et markedsorientert program med SMB-bedrifter i fokus. SMB-bedriftene er alltid leder for prosjektene. Det er i hovedsak forsknings- og innovasjonsrettede SMB-bedrifter som deltar, men også andre SMB-og FoUbedrifter kan være med.

Horisont 2020 SMB-instrument

Innovasjon Norge presenterte Horisont 2020 sitt SMB-instrument. Dette SMB-instrumentet er rettet mot mikro, små og mellomstore bedrifter. Optimalt har bedriftene mellom 10 og 30 ansatte. Budsjettet til programmet ligger på €3 milliarder.

I dette programmet er det fokus på høy grad av innovasjon og høy risiko. Konkurransen mellom bedriftene er tøff, og det kreves at man har en overbevisende forretningsplan for å motta midler.

Maria Erdal Askim fra Innovasjon Norge presenterte SMB-instrument og FTI.

Fast track to Innovation

Innovasjon Norge presenterte også Fast track to Innovation (FTI). FTI er et program rettet mot banebrytende ny teknologi, konsepter og prosesser som har behov for ytterligere utvikling for å bli klar for markedet. Programmet er industridrevet og markedsnært. Minimumskravet på antall partnere er tre, og man kan ha opptil fem partnere. Det oppfordres til at prosjektene er tverrfaglige og på kryss av ulike sektorer og teknologier.

Match-making og prosjektutvikling vår 2019

Vi ønsker å arrangere en del 2 av denne workshopen i løpet av våren 2019. Den vil bli en «match-making» og prosjektutviklings workshop der vi inviterer norsk næringsliv og europeiske aktører innen Waste-to-Energy-sektoren. Målet er å etablere partnerskap og diskutere relevante prosjektideer for så å sende inn søknad!

Er dette interessant for din bedrift? Ta kontakt med berta.guell@sintef.no

0 kommentarer på “Waste-to-Energy Workshop – Finansieringsmuligheter i EU for næringsliv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *