Energisystemer Politikk Vannkraft

Sommerforsker: Med fokus på miljøet, både på jorden og på jobb

Gjesteblogger: Julie de Brisis, 5. år, Samfunnsøkonomi, NTNU

SINTEF Energi AS mottar statlig basisfinansiering til aktiviteter som bidrar til langsiktig kunnskapsutvikling og er med på å forme fremtidens forskningsområder. Sommerforskerprosjektet er et eksempel på et prosjekt delvis finansiert gjennom basisfinansieringen. I 2016 var det hele 330 søkere til de 27 jobbene som sommerforsker. Du vil få lese erfaringene fra flere av sommerforskerne på bloggen fremover. 

Det har de siste årene blitt rettet mer fokus mot miljøet og hva som må til for å redusere forurensende utslipp og dempe klimaendringene. Fornybare ressurser skal inkluderes i større grad. Og med dette kommer visse nødvendige justeringer i kraftmarkedet.

Når man øker andelen energi fra fornybare ressurser, som vind-­ og solkraft, blir systemdriften vanskeligere å planlegge. Vi får et større behov for reserver. De er med på å stabilisere markedet når det oppstår ubalanser i systemet. Det fine med vannkraft er at vannet kan lagres i blant annet vannmagasiner og dermed brukes når etterspørselen øker. Fordi vannkraft er så fleksibelt, så spiller det en viktig rolle i å opprettholde balansen i energisystemet.

Sommerjobber Julie de Brisis
Sommerjobber Julie de Brisis. Foto: SINTEF/Mette Kjelstad

Reservekrav og samkjøringsmodellen

Samkjøringsmodellen er en fundamental kraftmarkedsmodell som brukes til forskjellige typer analyser av hydrotermiske system. Mitt sommerprosjekt har gått ut på å kjøre denne modellen på et gitt datasett, og se hva som skjer med potensielle fremtidige priser og kostnader når man setter forskjellige reservekrav til diverse områdeinndelinger i Norden.

Et reservekrav definerer hvor mye reserver som skal holdes utenfor markedsklareringen og dermed være tilgjengelig for å dekke opp eventuelle ubalanser som oppstår i systemdriften. Som forventet øker prisene og kostnadene jo høyere reservekrav man setter.

I tillegg til å fokusere på miljøet i forbindelse med prosjektet, har det også vært mye fokus på miljøet blant alle sommerstudentene.

Det viktige er hva du lærer, ikke hva du kan

Sommerfesten, i regi av Ung i SINTEF, ga rom for å møte nye mennesker i en avslappet og artig setting. Etter et par runder med sumo-­bryting og gladiatorkamper var de fleste sosiale barrierer brutt. Innen første uka var omme var allerede sammenkomster, fjellturer og grilling satt på kalenderen. Det tok heller ikke lang tid før både kakeonsdag og –fredag ble innført.

Under kick-­offet første uken ble det sagt at «det viktige er ikke hva du kunne før du kom, men hva du lærer mens du er her.”

Jeg har definitivt lært mye og er veldig takknemlig for å ha fått jobbe på dette prosjektet. En stor takk til min veileder, Arild Helseth, for å ha gitt meg en god kombinasjon av mye ansvar og rom for spørsmål.

Det jeg trodde at skulle bli en stille sommer, uten venner og familie, resulterte i tre utrolig innholdsrike og artige måneder. På samme måte som vannkraft er med på å balansere kraftmarkedet, har min sommer vært godt balansert med en perfekt kombinasjon av en fantastisk sosial gjeng med sommerstudenter og et særdeles givende prosjekt.

Sommerforskere 2016 etter avslutningsseminaret.
Sommerforskere 2016 etter avslutningsseminaret.

0 kommentarer på “Sommerforsker: Med fokus på miljøet, både på jorden og på jobb

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *