#Energi Elkraftkomponenter

Utfordringer og muligheter knyttet til digital stasjon – ECoDiS-workshop

Forskningsprosjektet ECoDiS (Engineering and Condition monitoring in Digital Substations) arrangerte nettopp sin første workshop. I forbindelse med workshopen ble det også tid til et besøk på Statnetts pilot på digital stasjon på Furuset. I bakgrunnen er en LPIT (low power instrument transformer) som er noe av det som testes i piloten.

Besøk på Furuset
Alle deltagerne under besøket på Furuset

Planer og initiativer – mange er i gang

Statnett, Hafslund og Skagerak delte sine resultater og planer for piloter på digital stasjon. I tillegg var Statkraft, BKK Nett og NTE Nett invitert for å fortelle om sine initiativer knyttet til digital stasjon. Det er altså mange i Norge som er i gang med aktivitet knyttet til digital stasjon!

Trangt om plassen på workshop om digital stasjon
Trangt om plassen på workshop om digital stasjon. Her under BKK Nett sin presentasjon av digital stasjon i Bergen.

Utfordinger og muligheter

Etter innlegg om piloter på digital stasjon var det tid for gruppearbeid. Her ble viktige utfordringer og muligheter knyttet til digital stasjon diskutert, tabellen under viser noen av resultatene fra workshopen.

Typisk nok for ny teknologi – utfordringene er på kort sikt, mens mulighetene ofte ligger litt fram i tid og forutsetter at vi lykkes med å håndtere utfordringene.

Det er jo nettopp dette ECoDiS-prosjektet skal hjelpe til med! Det var mange gode diskusjoner og nye kontakter ble knyttet.

ECoDiS-prosjektet fortsetter sitt arbeid og skal blant annet lage veikart og gi anbefalinger knyttet til digital stasjon. Workshopen var et godt startsted for disse aktivitetene! På kort sikt planlegger vi to nye workshops med temaene tilstandsovervåkning/sensorer og cybersikkerhet knyttet til digital stasjon.

Utfordringer

Muligheter

Større behov for dokumentasjon og spesifikasjon av funksjoner i digitale stasjoner
HMS-gevinst av LPIT
Behov for mer standardisering
Dublering av vern enklere
Økende kompleksitet
Diagnosemuligheter/selvovervåkning/prediktivt vedlikehold/feilsøking
Behov for mer kompetanse
Billigere anlegg hvor testing foregår i stor grad i fabrikk

Prosjektpartnerne Statnett, Hafslund Nett, Skagerak Nett, Agder Energi Nett, Eidsiva Nett, NVE, NTNU og SINTEF Energi deltok på workshopen.

0 kommentarer på “Utfordringer og muligheter knyttet til digital stasjon – ECoDiS-workshop

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *