#Energi Energisystemer

Tester handel med fleksibilitet

Haugaland Kraft Nett og SFE Nett samarbeider med Nodes om hvert sitt pilotprosjekt.

Distribusjonsnettet i Sogn (bildet) og på Haugalandet er åsted for utvikling av nye handelsplasser for fleksibilitet i nettet. Foto: SFE
Distribusjonsnettet i Sogn (bildet) og på Haugalandet er åsted for utvikling av nye handelsplasser for fleksibilitet i nettet. Foto: SFE

De to nettselskapene samarbeider med Nodes gjennom hvert sitt pilotprosjekt i regi av FME CINELDI (Centre for Intelligent Electricity Distribution, red. anm), og håper å komme i mål med et resultat innen sommeren 2021. FME står for Forskningssentre for miljøvennlig energi, og støttes av Forskningsrådet.

– Vi har et stort nett, høy produksjon, men relativt få kunder. Det gir oss utfordringer med hensyn til lange, svake radialer og flaskehalsproblematikk som vi ønsker å få løst, sier prosjektleder Kristian Vassbotn hos SFE Nett.

– Vi har områder som for eksempel Utsira, som er forsynt med en lang sjøkabel med begrenset kapasitet på en lang radial. En økende andel uregulert produksjon fra vind- og solkraft vil føre til store spenningsvariasjoner i nettet, sier prosjektleder Kristian Finbordrud Hansen hos HK Nett.

Hold deg oppdatert

Meld deg på CINELDIs nyhetsbrev og hold deg oppdatert på den nyeste forskningen og de siste nyhetene.

Børs for fleksibilitet

Marketsoperatøren Nodes har utviklet en markedsplass og prosesser for handel med fleksibilitet (se faktaboks). Gjennom samarbeidet med HK Nett og SFE Nett skal deltakerne lære når det er riktig å kjøpe fleksibilitet, hvor mye man bør kjøpe og til hvilken pris, opplyser seniorkonsulent Hallstein Hagen i Nodes.

– Vi er derfor svært glade for å ha fått med oss SFE Nett og HK Nett på dette prosjektet. Dette er problemstillinger som er felles for så å si alle nettselskapene i landet, og det er viktig at en utvikler løsninger som passer hele markedet og ikke bare ett enkelt nettselskap, understreker han.

Hansen hos HK Nett peker på at de vil utnytte fleksibiltet som et alternativ til tradisjonell forsterkning av nettet.

– Da er vi avhengig av verktøy som kan fortutsi når vi har behov for å regulere effektbruken i nettet. Prosjektet har som mål å utvikle applikasjoner som benytter AMS-data, forbruksmønstre, lokale nett-data og værvarsel til å forutsi når effektflyten skaper problemer i nett, for deretter å løse dette med fleksibilitet.

Levende laboratorium

Haugaland Kraft Energi er deltager i prosjektet som tilbyder av fleksibilitet inn mot Nodes’ markedsplass som HK Nett kan benytte. Søsterselskapet HK Energi vil, ved hjelp av laststyring hos utvalgte kunder, tilby fleksibilitet for å imøtekomme nettselskapets behov for regulering.

Hansen påpeker at de på Utsira allerede har etablert et «levende laboratorium» («living lab») med mye testutstyr og annen installasjon for FoU-prosjekter i nettet.

– Vi tar på alvor signalene fra regulatoren NVE om at vi skal utnytte mulighetene som inntektsrammefinansiert forskning gir oss. Målet er også at prosjektet kan komme nettkundene til gode i form av lavere nettleie og økt leveringsikkerhet. Vi vil også få en miljøgevinst, hvis vi kan redusere behovet for investeringer i fysiske nettanlegg med fleksibilitet.

Drar lasset

Kollegaene i SFE Nett er helt enige i dette. – Vi har en tradisjon med å være med på å dra vår del av FoU-lasset for hele bransjen, og vel så det. Vi sitter med et overskudd av produksjon som vi har problemer med å få ut. Vi trenger bedre fleksibilitetsprodukter og ikke minst en effektiv børs som bidrar til at vi kan løse slike akutte utfordringer raskt, påpeker Vassbotn.

Han peker på at rene prisinsentiver for kundene har vist seg å være lite effektive.

– Spesielt husholdningskundene reagerer nesten ikke på prissignaler. For å løse akutte effektutfordringer, både overskudd og underskudd, er vi nødt til å ha effektive verktøy som håndterer fleksibiliteten.

Vassbotn påpeker at selv om de samarbeider med Nodes i dette prosjektet, håper han at resultatet skal kunne bli interessant for alle leverandører av IKT-plattformer.

– Men foreløpig har vi kun registrert at det er Nodes som er på denne ballen.

Faktaboks: Nodes

  • En uavhengig markedsoperatør av børstjenester. Skal tilby markedsplasser for blant annet effekt og lokal fleksibilitet.
  • Eies av TSO Holding (nordiske systemansvarlige nettselskaper) og Agder Energi Fleksibilitet.
  • Hovedtyngden av kunder blir aktører som tilbyr og etterspør fleksibilitet og relaterte produkter.


Kontaktpersoner hos SINTEF Energi:

  • Sjefforsker og Senterdirektør i FME CINELDI Gerd Kjølle
  • Forsker og Koordinator for CINELDI Pilotprosjekt Maren Istad

 


0 kommentarer på “Tester handel med fleksibilitet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *