#Energi Bioenergi

Skal man bruke småflis på toppen av veden når man fyrer opp?

Om man skal bruke småflis mellom veden eller ikke har vi ennå ikke dokumentert. Det finnes mange kombinasjoner av flis og ved som kan diskuteres. Det SINTEF Energi og andre forskningsmiljø derimot har dokumentert, er at opptenning fra toppen, med rene vedkubber i bunn og småved/flis på toppen, vil redusere partikkelutslippene med mellom 50-80%.

Bildene under illustrerer opptenning fra toppen, utført i «Nasjonal krok for vedovnsutvikling» i regi av SINTEF Energi. Forsøkene viste 60% reduksjon av utslippene.

Tenning fra topp etter 2 og 5 minutter

Tilsvarende forsøk i Sveits viste en reduksjon i partikkelutslippene på mellom 50-80%[1]

Mye luft mellom kubbene eller tettpakket ved?

Erfaringsmessig skal man pakke vedkubbene så godt det lar seg gjøre hvis man ønsker en mer konstant varmeavgivelse, hvor flammene «spiser» seg langsomt nedover. Pakker man veden løst, vil flammene raskere få tak i hele vedstabelen og man får en mye raskere varmeavgivelse.

Tenn opp riktig for maksimal Hygge

Senere tester i 2016 hos SINTEF Energi, hvor 20 tilfeldige deltakere skulle tenne opp i en vedovn, viste at kun 20% av deltakerne gjordet alt rett[2]. Vi som forsker på dette håper derfor at hyggefilmen får flere til å tenne opp i ovnen sin fra toppen

[1] Nussbaumer et al., “Influence of ignition and operation type on particle emissions from residential wood combustion”, 16th European Biomass Conference and Exhibition, 2–6 June 2008, Valencia, Spain

[2] Zachrisson J et al, Goile F, Seljeskog M., Boks CB, «Burning for sustainable behaviour» Journal of Design Research 2016 ;Volum 14.(1) s. 42-65

4 kommentarer på “Skal man bruke småflis på toppen av veden når man fyrer opp?

  1. Pingback: Is it better to light your stove from the top using small wood chips? - #SINTEFblog

  2. Pingback: Derfor sier ekspertene at du skal tenne fra toppen - EKTE VARME

  3. Pingback: Er vedfyring miljøvennlig? - #SINTEFblogg

  4. Pingback: Slik kan du fyre med god samvittighet – på tross av hjemmekontor under korona - #SINTEFblogg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *