Energisystemer Politikk

Smarte nett er en teknologirevolusjon som du vil merke

«Demo Norge for Smartgrids»

Smarte nett er en teknisk revolusjon som blir minst like omfattende som da mobiltelefonen kom og danket ut fasttelefonene, og forbrukerne kommer til å merke det minst like godt. IKEA har allerede solgt over 500.000 solcelleanlegg til husholdninger rundt i verden. – Fornybarsamfunnet tar form, og til å muliggjøre dette trenger vi et smartere kraftnett.

Hva er Smartgrids/ Smarte nett? Smarte målere er en del av utbygningen av smartgrids, denne erstatter dagens strømmåler i sikringsskapet, og sender automatisk avlesning med timesoppløsning til nettselskapet. Den kan gi informasjon om pris og forbruk, forbrukshistorikk og mulighet for kommunikasjon med for eksempel pc eller smarthus. Det vil gi kunden mer forståelse og kontroll over eget strømforbruk og gjeldende pris.
Hva er Smartgrids/ Smarte nett? Smarte målere er en del av utbygningen av smartgrids, denne erstatter dagens strømmåler i sikringsskapet, og sender automatisk avlesning med timesoppløsning til nettselskapet. Den kan gi informasjon om pris og forbruk, forbrukshistorikk og mulighet for kommunikasjon med for eksempel pc eller smarthus. Det vil gi kunden mer forståelse og kontroll over eget strømforbruk og gjeldende pris.

Energi-/nettselskaper, teknologileverandører og forskere tar i bruk «hele Norge» for å utvikle morgendagens smarte kraftnett gjennom paraplyen «Demo Norge for Smartgrids». Her kan utviklerne teste og demonstrere hvordan ideene fra tegnebrettene fungerer i virkeligheten.

Leverandørindustrien og nettselskapene kan spare betydelige beløp på å benytte demonstrasjonsprosjekter som testarena for morgendagens produkter og tjenester. Samtidig kan de sikre at kundene og sluttbrukerne faktisk vil ha det de utvikler.

Teknologien må tilpasses norske forhold, demonstrere nytte for kraftnettet og ikke minst støtte opp under hva norske forbrukere egentlig vil ha.

Internasjonalt finnes det teknologi for et smartere kraftnett, men det er ikke bare å kopiere hva de har gjort. Teknologien må tilpasses norske forhold, demonstrere nytte for kraftnettet og ikke minst støtte opp under hva norske forbrukere egentlig vil ha. Utfordringene er at ulike komponenter må kombineres og fungere i et større system, hvor man må gjøre dyre tilpasninger. Derfor har Smartgridsenteret argumentert for «levende laboratorier», eller demonstrasjonsprosjekter, hvor teknologi og nye arbeidsrutiner testes ut i praksis.

Smart Energi Hvaler er et av dem, de øvrige finner du hos NTE i Steinkjer, Lyse i Stavanger, Agder Energi i Arendal, Statnett Pilot Nord-Norge i Alta. Se Demo Norge for Smartgrids.

Grunnen til at vi trenger flere demoprosjekter er for å sikre et bredt utvalg av brukere og tekniske forhold. Det skal gi oss et sikrere kraftnett, men også åpne muligheter slik at folk kan ta valg som både sparer energi og skaper energi gjennom lokal produksjon.

Hvorfor trenger vi Smartgrids/ Smarte nett? Det produseres stadig mer fornybar kraft fra vind, sol og vann. Produksjonen av slik fornybar energi er avhengig av tilgangen og lar seg kun i liten grad regulere. I Norge blir det stadig flere småkraftverk, det gjør at strømmen flyter nye veier, og det kreves oppgraderinger til smarte og fleksible nett for å sørge for sikker drift.
Hvorfor trenger vi Smartgrids/ Smarte nett? Det produseres stadig mer fornybar kraft fra vind, sol og vann. Produksjonen av slik fornybar energi er avhengig av tilgangen og lar seg kun i liten grad regulere. I Norge blir det stadig flere småkraftverk, det gjør at strømmen flyter nye veier, og det kreves oppgraderinger til smarte og fleksible nett for å sørge for sikker drift.

Her kan du finne ut mere om de ulike demo-prosjektene:

Enova lanserer ny demo-aktivitet
Enova vil i samarbeid med NVE lanserer en ny aktivitet i februar 2015. Denne vil være rettet mot forbrukerfleksibilitet og energieffektivisering i husholdninger. Det er ikke klart ennå om yrkesbygg skal inngå i den nye aktiviteten.

Lønnsomme demoer
Leverandørindustrien og nettselskapene kan spare betydelige beløp på å benytte demonstrasjonsprosjektene som testarena for morgendagens produkter og tjenester. Samtidig kan de sikre at kundene og sluttbrukerne faktisk vil ha det de utvikler.

Presenterte et vellykket prosjekt
Demopilotene på Hvaler og Steinkjer har bidratt sterkt til at prosjektet DeVID straks kan avrundes som en ubetinget suksess. Under årets Nettkonferanse i Bergen presenterte Therese T. Engan og Vidar Kristoffersen de viktigste resultatene.

Demo «case book» til International Smart Grid Action Network (ISGAN)
Smartgridsenteret har laget en «case-book» (eksempelsamling) som beskriver de norske smartgrid-demoprosjektene og smartgrid-laboratoriet, skrevet på engelsk. Denne kan de interesserte laste ned eller henvise til for internasjonale partnere. Beskrivelsen er levert til International Smart Grid Action Network (ISGAN) for mulig publisering til neste år.

 

 

 

0 kommentarer på “Smarte nett er en teknologirevolusjon som du vil merke

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *