48 norske forskningsinstitutter mottar statlig basisfinansiering. SINTEF Energi AS er et av disse instituttene. Basisfinansieringen brukes til aktiviteter som bidrar til langsiktig kunnskapsutvikling og er med på å utvikle fremtidens forskningsområder. Her er et eksempel på et prosjekt som er finansiert gjennom basisfinansieringen: Sommerjobbprosjektet.

2015 blir niende året SINTEF Energi tar i mot sommerjobbstudenter. SINTEF Energis sommerjobbprosjekt har utviklet seg fra et forsiktig eksperiment til en viktig strategisk satsning for hele instituttet.

DSC_0029

Oppskriften er enkel. Forskerne på de forskjellige avdelingene blir utfordret til å definere spennende og relevante oppgaver i sine prosjekter som kan gjennomføres av dyktige studenter.

Søkerekord i 2015

Oppgavene blir lyst ut slik at studentene kan lese om de konkrete forskningsoppgavene i hver jobb, og søke på de jobbene som er relevante og spennende for dem. På den måten får studentene prøve seg som forskere for noen uker, forskerne får hjelp til å løse viktige oppgaver, og, ikke minst, instituttet kommer i kontakt med unge talent innen forskning.

I 2015 hadde vi ny søkerrekord på antall sommerjobbstudenter. Vi mottok rett i underkant av 300 søkere på 20 sommerjobber.

I 2015 hadde vi ny søkerrekord på antall sommerjobbstudenter. Vi mottok rett i underkant av 300 søkere på 20 sommerjobber. Flere og flere forskere ser dette som en gylden mulighet til å komme i komme i kontakt med dyktige studenter, og bruker sommerjobbene som et viktig ledd i rekrutteringsarbeidet.

Samtidig har sommerjobbene hos SINTEF Energi fått et godt rykte blant studentene på Gløshaugen. Studentene ser at de får bryne seg på konkrete forskningsoppgaver og får bidra direkte i viktige forskningsprosjekter. Tilbakemelding er at studentene synes dette er både spennende og motiverende, til variasjon fra en skolehverdag hvor kunnskapen i stor grad blir brukt til å løse fiktive problemer for læringens skyld.

Viktig for rekruttering

Ledelsen i SINTEF Energi ser den strategiske viktigheten av sommerjobbprosjektet. Instituttet er i jevn vekst, og dermed avhengig av god og strategisk rekruttering, blant annet fra dyktige og motiverte studenter. Gjennom sommerjobbprosjektet får hele organisasjonen mulighet til å følge utvalgte studenter i noen måneder – et viktig første møte for dem som senere kunne tenke seg å søke jobb som forsker i SINTEF Energi.

Ofte angriper studentene oppgaven på nye måter, og hiver seg inn i arbeidet med liv og lyst. Dette smitter tilbake på forskerne, og virker motiverende i deres arbeidshverdag.

Hele organisasjonen har også stor glede av at gangene fylles opp av unge og ivrige ansikter. Ofte angriper studentene oppgaven på nye måter, og hiver seg inn i arbeidet med liv og lyst. Dette smitter tilbake på forskerne, og virker motiverende i deres arbeidshverdag.

Teksten har tidligere vært presentert på www.sintef.no, men er oppdatert med nye tall fra 2015.

 

0 kommentarer på “SINTEF finner nye forskertalenter gjennom sommerjobbstudenter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *