Energieffektivisering Energisystemer Politikk Vannkraft

Samarbeid for å sikre strøm i kontakten

Vi har vel alle opplevd strømbrudd. Det kan kanskje være koselig i noen timer å sette seg under et teppe og tenne noen stearinlys. Men strømbrudd kan få store samfunnsmessige konsekvenser og i ytterste fall være en fare for liv og helse.

Forsyningssikkerhet_mast

Vi er flere på SINTEF som jobber med å sikre forutsigbar strømforsyning. Derfor slo SINTEF Energi og SINTEF IKT sine krefter sammen og arrangerte et tverrfaglig seminar om forsyningssikkerhet i kraftsystemet den 16. desember. Møtet samlet 33 personer fra både elkraft- og IKT-miljøer, og rettet søkelyset mot at forsyningssikkerheten i stadig større grad er avhengig av IKT-systemer for vern, kontroll og automatisering.

Kraftsystemet er i endring, og den nye virkeligheten med større avhengighet til IKT-systemer gjør at elkraft- og IKT-miljøer i større grad jobber sammen. Seminaret kunne friste med ulike aktører i kraftbransjen som presenterte hvordan de jobber med forsyningssikkerhet, tatt i betraktning de nye mulighetene og risikoene som kommer med økt bruk av IKT.

Seminaret ble initiert som en avsluttende aktivitet i EU-prosjektet AFTER, der både SINTEF Energi og SINTEF IKT har vært involvert. Gerd Kjølle fra SINTEF Energi innledet derfor seminaret med å presentere metodikk for risikohåndtering i det kombinerte kraft- og IKT-systemet utviklet i AFTER.

Gerd Kjølle, SINTEF Energi, innleder seminaret med å presentere metodikk for risikohåndtering i det kombinerte kraft- og IKT-systemet utviklet i EU-prosjektet AFTER (foto: Jørn Foros)
Gerd Kjølle, SINTEF Energi, innleder seminaret med å presentere metodikk for risikohåndtering i det kombinerte kraft- og IKT-systemet utviklet i EU-prosjektet AFTER (foto: Jørn Foros)

Videre fikk deltagerne presentert svært interessante foredrag fra sentrale aktører i bransjen. Kjell Anders Tutvedt presenterte Hafslund Nett sine metoder og tanker for feil- og avbruddshåndtering i distribusjonsnett ved hjelp av smartgrid-teknologi. Stig Løvlund presenterte Statnetts syn på smart nettdrift og løsninger for automatisering i kraftsystemet. Eivind Gramme fra Skagerak Nett presenterte bruk av sårbarhetsindikatorer for tidlig avdekking av faktorer som påvirker forsyningssikkerheten. Martin Gilje Jaatun fra SINTEF IKT diskuterte cyber security i kraftbransjen med utgangspunkt i senere tids hendelser. Steinar Torsvik presentere beredskapsøvelser som gjøres i BKK Nett, inkludert øvelser relatert til IKT.

Felles for alle som snakket var at de var opptatt av de store mulighetene som ligger i  fremtidens kraftnett, men også at mulighetene må håndteres på en god måte for å sikre fortsatt god forsyningssikkerhet.

Seminaret ble avsluttet med en kort plenumsdebatt om samarbeid mellom elkraft- og IKT-miljøer i nettselskapene, der Hans Olav Ween fra Energi Norge ga en interessant introduksjon og ledet debatten.

0 kommentarer på “Samarbeid for å sikre strøm i kontakten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *