#Energi Integrerte energisystemer

Nytt prosjekt skal kartlegge realistiske veier til nullutslipp

Medforfatter: Siri Mathisen

Gruppebilde som viser prosjektmedlemmer.

Å avkarbonisere energisystemet er en svært kompleks oppgave som krever koordinerte verktøy og samsvar med dagens situasjon og vedtatte planer. 

Man0EUvre er et prosjekt i EU partnerskapet Clean Energy Transition (CETP) som skal jobbe for at «stykkevis og delt skal bli helt» innenfor energisystemanalyse. Et tidligere prosjekt ledet av SINTEF Energi, H2020-prosjektet OpenENTRANCE, viser at utviklingen av Europas energisystem er på etterskudd i forhold til den ideelle utviklingen vist av prosjektets energisystemmodeller. De nasjonale energi- og klimaplanene (NECP) er EU-kommisjonens verktøy for å følge opp at Europa når sine klimamål og samtidig sikrer stabil tilgang til energi for sine borgere. I Man0EUvRE bruker vi de eksisterende NECP-planene frem til 2030 som utgangspunkt for energisystemanalyser, slik at vi kan vurdere hvordan Europa ligger an. Det gir også prosjektet en måte å vurdere hva det er som trengs, og hvordan NECP-ene bør revideres for å nå Europas felles mål.  

Prosjektet hadde sin oppstartkonferanse i SINTEFs hovedkvarter i Strindveien i Trondheim 16-17 januar, der 27 deltakere fra 7 land og til sammen 17 partnere var samlet. En del av konferansen var et gruppearbeid, der deltakerne skulle skissere sine ambisjoner for prosjektet i et suksess-scenario. Og resultatene viser at ambisjonene er skyhøye for at prosjektet skal lykkes i å virke samlende på arbeidet med fremtidens NECP-er.  

Dag 1 i oppstartkonferansen brukte vi til å bli kjent med hverandre og med prosjektet. Prosjektets kontaktpersoner i CETP var invitert til å presentere sine forventninger til programmet og fortelle om de muligheter som prosjektet får ved å være en del av et større prosjektfellesskap som CETP. Det ble også jobbet i grupper og kommet frem til en rekke utfordringer som er viktig å jobbe med for at prosjektet skal lykkes. 3 av de viktigste utfordringene som prosjektet har er: 

  • Behovet for å se på tvers av nasjonale planer for å sikre en rettferdig omlegging av energisystemet. Begrepet «rettferdig omlegging» står sentralt i Europas energipolitikk og krever at man finner gode retningslinjer for å sikre at ingen etterlates i det grønne skiftet. 
  • Behovet for smidige prosesser. Scrum er et kjent begrep innen programvare-utvikling for å sikre at det som utvikles også treffer målsetningen for utviklingen. Kan denne tankegang overføres til arbeidet med å fornye energisystemet. Dette ble konkretisert til at prosessen med å etablere, revidere og følge opp NECP-ene er viktig for å lykkes, og at dette må skje strukturert.  
  • Behovet for å få etablert forståelse for det tidspresset vi har for å lykkes med overgangen til et null-utslipps system senest i 2050.   

Disse eksemplene viser at prosjektet ikke mangler utfordringer å ta tak i. Det er derfor utrolig spennende å jobbe sammen med denne dyktige og erfarne samlingen forskere for å finne gode prosesser og metodikker som kan utvikle og forbedre Europas arbeid med NECP-er og de verktøy som brukes for å kvantifisere konsekvensene av planene på ulike nivå. 

Et av prosjektets 9 case studier utføres av et godt og tett samarbeid mellom IFE, NTNU, SINTEF, LTU og industripartnerne Equinor, Gassco, Statkraft, Hafslund-Eco, Power Circle og GreenGoat. Case studiet skal se på økt energieksport fra Norge og Sverige i samspill med investering i fornybar energi og kraftintensiv industri. 

Vi gleder oss til å vise flere resultater fra Man0EUvRE ettersom prosjektet skyter fart, og ikke minst dele invitasjoner til å delta med innspill til arbeidet vårt. Du kan få mer info om prosjektet her og følge prosjektets utvikling på Linkedin. 

Kort om prosjektet: Man0EUvRE er et prosjekt under CET-Partnerskapet, som flere SINTEF-ansatte har vært involvert i etableringen av og ikke minst sikring av norsk deltakelse i: Petter Støa, Marie Bysveen og Michael Belsnes har vært sentrale i dette arbeid. SINTEF koordinerer Man0EUvRE-prosjektet som har en total budsjettramme på 3.8 millioner €, har 21 partnere og en varighet på 3 år. Konsortiet og prosjektideen har utspring i the European Energy Research Alliance Centre of Excellence (EERA CoE) på Energy Transition Modelling. SINTEF Energi ved Siri Mathisen er koordinator og leder arbeidet.

0 kommentarer på “Nytt prosjekt skal kartlegge realistiske veier til nullutslipp

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *