#Energi Havvind

Internasjonalt samarbeid om havvind

Et nytt samarbeid mellom DTU Vindenergi og SINTEF Energi vil rette oppmerksomheten mot industriens utfordringer med havvind, samt skape en sterk industripartner på forskning og utvikling.

Havvind

Sterkt partnerskap på havvindsforskning

To av Europas største partnere innen vindkraftenergi, danske DTU Vindenergi og norske SINTEF Energi AS, underskrev på Deepwind konferansen et Memorandum of Understanding. Dette er første steg mot et sterkt partnerskap på havvindsforskning. NTNU og andre deler av SINTEF-gruppen, bl.a SINTEF Ocean, vil bli med i utviklingen av partnerskapet, som vil fokusere på tre viktige områder innen vindenergi:

  • Offshore nettutvikling
  • Kontroll av vindmølleparker
  • Samt substrukturer til havvindmøller

Industriens utfordringer med havvind

Med partnerskapet ønsker partnerne blant annet å rette oppmerksomheten på industriens utfordringer med havvind. De vil skape en sterk forskningpartner for industrien på de områder som er nødvendig for å utvikle bedre og billigere løsninger.

Peter Hauge Madsen, instituttleder ved DTU Vindenergi, sier følgende om det nye samarbeidet:
«Partnerskapet er et stort skritt i riktig retning. Det forplikter oss til å samarbeide og koordinere på noen viktige områder. Samtidig får vi en felles kjøreplan for forsking på de tre utvalgte områdene.

Det er ingen tvil om at internasjonalt samarbeid blir enda viktigere i fremtiden. Vi er derfor både glade og stolte av at vi lyktes med å inngå dette samarbeidet med SINTEF, som har sterk kompetanse og aktiviteter på havvind».

John Olav Tande, sjefsforsker ved SINTEF Energi, sier: Vi kjenner DTU godt fra mange felles, vellykkede prosjekter knyttet til vindkraft, og vi tar nå et naturlig neste steg for å forsterke samarbeidet. Jeg er stolt av og glad for avtalen vi har inngått, og jeg ser frem til å utvikle samarbeidet videre. DTU er verdensledende innen vindkraft. Samtidig har vi også sterk kompetanse på området.

Det gjør at vi gjennom partnerskapet kan oppnå bedre resultat for industrien.

Samarbeidet mellom SINTEF og DTU Vindenergi utelukker ikke samarbeid med andre partnere, sier både Peter Hauge Madsen og John Olav Tande.

0 kommentarer på “Internasjonalt samarbeid om havvind

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *