#Energi

Forsker for en sommer

En gruppe mennesker poserer for et gruppebilde.

SINTEF Energis Sommerforskerprosjekt 2023 avsluttet i dag med en heldags konferanse. 34 studenter som jobbet i instituttets fire avdelinger holdt presentasjoner om deres arbeid i sommer.

Sommerforskerprosjektet gjør det mulig for studenter å komme med reelle bidrag til pågående forskningsprosjekter innen energisystemer, elkraftteknologi, gassteknologi og termisk energi. I tillegg til korte presentasjoner, laget studentene vitenskapelige postere.

Studentene fikk veldig varierte oppgaver som dekker hele spektret av SINTEF Energis aktiviteter: fra vindparkstyring til integrering av solenergi i nabolag, via CCS, bedre transformatorer, hydrogenlogistikk og biokull fra mikroalger, blant mye annet.

Har du også lyst å bli sommerforsker? Neste års jobber vil bli lagt ut allerede i høst på sommerforskerprosjektet sine nettsider.

Ida Buttingsrud Stokke

Operatører tjener på at ladestasjoner brukes mye, mens elbilister gjerne ønsker ladestasjoner uten for mye kø. Hvordan sikrer vi lønnsomme stasjoner? Dette så Ida Buttingsrud Stokke på i sommer, med sitt bidrag til prosjektet FuChar.

Lill Mari Engan

Solseller på hustak er bra, men hvor mye tåler lokalnettet? Lill Mari Engan har jobbet med spørsmålet i prosjektet FINE i sommer.

Tonje Kristine Pettersen

Transformatorer er en avgjørende del av strømnettet, men hva skjer med dem når de er utsatt for veldig varierende laster fra en økende andel variabel fornybarkraft? Tonje Kristine Pettersen har undersøkt saken i sitt arbeid i prosjektet DynaLoad.

Simen Kvalvåg Navestad

Simen Kvalvåg Navestad presenterer sin poster om Høytemperaturmaterialer for kraftkabler, til forskningssjef Dag Eirik Nordgård. Arbeidet ble gjort som en del av prosjektene NCCS og ACCSESS.

Martin Saue Winther

Martin Saue Winther brukte sommeren på å modellere transport av CO2 offshore. Om CO2-fangst og -lagring skal bli en realitet må selve transporten gjøres på en effektiv måte. Arbeidet ble gjort som en del av prosjektene NCCS og ACCSESS.

Caroline Thunberg

Caroline Thunberg presenterer sin poster om økt bruk av fornybarenergi i industrien. Arbeidet ble gjort under prosjektet Flex4Fact.

Julie Cathrine Guldahl

Julie Cathrine Guldahl jobbet med bærekraftig biokull for metallurgisk industri. Biokull kan både erstatte fossile materialer i metallurgiske prosesser og være med på å lagre CO2.

Forfatter Henrik Strand har selv vært sommerforsker hos SINTEF Energi både i 2017 og 2018. Nå har han fast jobb i instituttet, og er i tillegg prosjektleder for Sommerforkerprosjektet.

0 kommentarer på “Forsker for en sommer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *