#Energi

Den femte utlysingen for ERIGrid transnational access er åpen

Er du involvert i forskning innen smartgrids og distribuerte energiressurser? Har du behov for spesialutstyr eller avanserte installasjoner for validering og testing av et nytt smartgrid konsept? Gjennom Transnational Access utlysning nummer 5. kan du få tilgang til et av Europas ledende smartgrid laboratorier gratis.

ERIGrid tilbyr forskere innen industri og akademia gratis tilgang til smartgrid laboratorier for å akselerere innovasjon og utvikling av nye smartgrid løsninger og produkter. De innvilgede søknadene vil få støtte til reise, losji og labbtilgang. I tillegg får man tilgang til informasjon om de beste fremgangsmåtene innen simulering, komponentkarakterisering og validering av smart grid konsepter. Se prosjektets nettsider for hvordan man søker og hvilke laboratorier du har mulighet til å søke tilgang til i denne femte utlysningen.

EriGrid partnere og laboratorier Smartgrid
EriGrid partnere og laboratorier

SØK NÅ og få full dekning av reise, losji og labbtilgang til ett av Europas ledende smartgrid laboratorier. Ikke la muligheten gå ifra deg! Søknadsfristen er 15. november 2018.

Nasjonalt Smart Grid Laboratorium hos NTNU og SINTEF har allerede innvilget fem søknader. SmartGrid lab har hatt besøk at tre godkjente søkere, og venter to til neste år.

Du kan lese mer om disse besøkene i denne bloggen.

ERIGrid-prosjektet: Integrert Forskningsinfrastruktur for Systemlevel Testing

Planlegging og drift av energisystemer blir stadig mer komplekst. Kraftnettet krever nå at det skal være mulig å integrere distribuert produksjon og stadig mer effektkrevende laster i energisystemet. Dette utløser et behov for intelligente nettsystemer med komponenter som kommuniserer med hverandre.

Prosjektet har også som formål å gi forskere innen industri og akademia åpen tilgang til smartgrid laboratoriene til ERIGrids partnere. Denne tilgangen lyses ut gjennom seks «Transnational Access calls».

I ERIGrid-prosjektet har 18 Europeiske forskningsinstitusjoner fra 11 europeiske land inngått et partnerskap for å forene europeisk smartgrid forskning. I dette samarbeidet ønsker man å jobbe sammen for å etablere et smart energisystem for hele Europa ved å støtte teknologisk utvikling og utrulling av smartgrid systemer, løsninger og konsepter.

ERIGrids hovedaktiviteter inkluderer kommunikasjon og samarbeid på tvers av landegrenser, samt å harmonisere fremgangsmåter innen smartgrid forskning gjennom utvikling av et holistisk rammeverk og støtteverktøy for systemlevel validering og testing.

I mai 2018 var ERIGrids generalforsamling samlet i Trondheim. Her er de besøkende under omvisningen i Nasjonalt Smart Grid Laboratorium.
I mai 2018 var ERIGrids generalforsamling samlet i Trondheim. Her er de besøkende under omvisningen i Nasjonalt Smart Grid Laboratorium.

ERIGrid-prosjektet tilbyr åpent tilgjengelige modeller og verktøy

ERIGrid prosjektet har utviklet verktøy, metoder og maler for å fasilitere fremgangsmåter for holistisk smartgrid-testing. Utviklingen av disse utføres i flere forskningsinfrastrukturer i Europa.

Prosjektet tilbyr først og fremst maler for beskrivelse av tester og eksperimenter, for å fremme velformulert informasjonsutveksling mellom eksperter. Eksisterende FMI+++ bibliotek er utvidet for å forbedre delingen av modeller og simuleringer mellom ekspertgrupper fra flere ulike disipliner.

En utvidelse av Mosaik, et rammeverk for samsimulering, har også blitt utviklet gjennom prosjektet for å muliggjøre samordnede multidomene-simuleringer, slik som simuleringer med både kraft- og kommunikasjonssystemer. I tillegg er det utviklet verktøy for å gi anledning til sanntids datautveksling mellom geografisk separerte laboratorier, for å utføre større eksperimenter på samme tid.

Alle de tidligere nevnte åpent tilgjengelige ERIGrid-ressursene kan bli lastet ned her.

0 kommentarer på “Den femte utlysingen for ERIGrid transnational access er åpen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *