#Energi Energisystemer

Energy Analytics – hva har vi lært?

Forskningsprosjektet ENERGYTICS (ENERGY analyTICS) avsluttes i år og prosjektet arrangerte derfor digitalt avslutningsseminar 10.06.2020 for å dele erfaringer og resultater!

Det var over 100 deltagere på seminaret! Opptak og presentasjonene fra seminaret ligger fritt tilgjengelig her: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/energy-analytics-hva-har-vi-laert/

Kort om ENERTGYTICS-prosjektet

ENERGYTICS-prosjektet skal demonstrere hvordan maskinlæring og data science kan øke nytteverdien av de nye smarte strømmålerene (AMS) som nettselskap nå har installert i alle norske hjem. Dette har prosjektet gjort gjennom demonstratorer (kan også kalles piloter eller use case). Demonstratorene er på ulikt Technology Readiness Level (TRL-nivå), fra test på historiske data til å være i drift hos nettselskaper. TRL-nivå sier noe om teknologisk modenhet av demonstratorene, altså om det er kun en teori, testet i lab/simuleringer, testet i reelt miljø eller i drift i reelt miljø.

ENERGYTICS er støttet av Forskningsrådets EnergiX-program og Elvia har vært prosjektansvarlig. Skagerak, Tensio TN, BKK Nett, Smartgridsenteret, NVE, SINTEF Energi og SINTEF Digital har vært prosjektdeltagere.

Oppsummering av seminaret

Seminaret ble åpnet av Ove Flataker fra NVE som vektla viktigheten av at strømnettet er med på å bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer, som klimakrisen, ved å arbeide for integrering av fornybar energi og gjennom effektiv drift av strømnettet.

Åshild Vatne, Elvia og Ove Flataker, NVE

Etter innledningen ble de fleste av demonstratorene i ENERGYTICS presentert. En oversikt over demonstratorene er vist under sammen med start og slutt TRL-nivå for demonstratorene. Presentasjonene ble holdt av både nettselskap og forskere for å vise resultater fra forskningen som er gjennomført. Noen av demonstratorene er kommet helt til prototyp/drift hos nettselskaper, mens andre er testet på historiske data. Vi har også gjort oss noen tanker om kost/nytte for de ulike demonstratorene.

Chaten ble brukt for å stille spørsmål og kommentere under presentasjonene og det var spesielt mange spørsmål til demonstratorene på «Værrelaterte feil» og «Prediksjon av periodiske hendelser». Christopher Coello (Elvia) presenterte Elvia sin rutine for anonymisering av datasett. AMS-data må anonymiseres før de kan deles med forskere og dette har vært en utfordring ENERGYTICS har jobbet med.

Åshild Vatne fra Elvia avsluttet seminaret ved å kommentere at innovasjonene i ENERGYTICS er viktig for Elvia, men samtidig at innovasjon er krevende. Veien fram til å få demonstratorer i drift er lang. Det er mange interne utfordringer som skal løses før en demonstrator kan settes i drift, eksempelvis knyttet til datakvalitet og integrasjon av systemer. Videre fortalte Åshild kort om to oppfølgingsprosjekter, PREDAtor og ODIN. PREDAtor tar videre flere av demonstratorene i ENERGYTICS, i tillegg til nye demonstratorer innenfor energy analytics, mens ODIN konsentrerer seg om demonstoren «optimalt dele».

Opprinnelig plan var å ha et fysisk avslutningsseminar hos NVE, men koronaviruset gjorde seminaret digitalt. Dette gjorde at flere kunne delta. Det er alltid nok stoler på Teams! Bildet under viser Karoline Ingebrigtsen (SINTEF Energi/UiT) under avslutningsseminaret.

0 kommentarer på “Energy Analytics – hva har vi lært?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *