Elkraftkomponenter Energisystemer

REPLAN workshop: Smarte løsninger for kraftnettet

Bloggere: Dag Eirik Nordgård (Forskningssjef og prosjektmedarbeider) og Eivind Solvang (seniorforsker og prosjektleder)

19. februar hadde REPLAN-prosjektet en workshop på SINTEF Energy Lab; med deltakere fra norske nettselskap, EnergiNorge, SINTEF Energi samt gjesteforelesere fra Universitetet i Cagliari på Sardinia. Dette var italienernes første møte med SINTEF, norske nettselskap og norsk vinter…

REPLAN utvikler modeller og verktøy for fornyelsesbehov i kraftnettet

REPLAN-prosjektets hovedmål er å utvikle modeller og verktøy for analyse av framtidig fornyelsesbehov i distribusjons- og regionalnett.

Deltakere på workshop: Kim Ove Asklund (Hafslund), Thomas Sire (Eidsiva energinett), Geir Solum (TrønderEnergi Nett), Tone Bleken Rud (Eidsiva energinett), Ketil Sagen (Energi Norge), Susanna Mocci (Universitetet i Cagliari), Thomas Welte (SINTEF Energi), Fabrizio Pilo (Universitetet i Cagliari), Jørn Foros (SINTEF Energi), Knut Rydland (Skagerak nett), Eivind Solvang (SINTEF Energi, prosjektleder REPLAN) og Maren Istad (SINTEF Energi). Foto: Dag Eirik Nordgård (SINTEF Energi).
Deltakere på REPLAN-workshop: Kim Ove Asklund (Hafslund Nett), Thomas Sire (Eidsiva Nett), Geir Solum (TrønderEnergi Nett), Tone Bleken Rud (Eidsiva Nett), Ketil Sagen (Energi Norge), Susanna Mocci (Universitetet i Cagliari), Thomas Welte (SINTEF Energi), Fabrizio Pilo (Universitetet i Cagliari), Jørn Foros (SINTEF Energi), Knut Rydland (Skagerak Nett), Eivind Solvang (SINTEF Energi, prosjektleder REPLAN) og Maren Istad (SINTEF Energi). Foto: Dag Eirik Nordgård (SINTEF Energi).

Metodene skal forenkle nettselskapenes utarbeidelse av fornyelsesstrategier og -planer – både på komponentnivå og selskapsnivå. Strategier og planer skal gjenspeile selskapenes preferanser med hensyn til risiko vedrørende økonomi, leveringskvalitet, sikkerhet og miljø, behov for utjevning av fornyelsestopper, og så videre.

Metodene skal forenkle nettselskapenes utarbeidelse av fornyelsesstrategier og -planer – både på komponentnivå og selskapsnivå.

Prosjektet gjennomføres i perioden 2014-2017 (4 år), med Energi Norge som prosjekteier på vegne av Agder Energi Nett, BKK Nett, Eidsiva Nett, Hafslund Nett, Istad Nett, Lyse Elnett, Skagerak Nett og TrønderEnergi Nett.

En viktig del av arbeidet er å få innblikk i state-of-the-art innen planleggingsmetodikk både nasjonalt og internasjonalt.

En viktig del av arbeidet er å få innblikk i state-of-the-art innen planleggingsmetodikk både nasjonalt og internasjonalt. Workshopen med fagpersonene fra universitetet i Cagliari inngår i dette arbeidet.

Gjesteforelesere fra Universitetet i Cagliari

Universitetet i Cagliari er et universitet med røtter tilbake til 1600-tallet, men forsker absolutt på moderne problemstillinger, blant annet gjennom fagmiljøet som arbeider med planleggingsmetodikk for fremtidens smarte nett.

Forsker Susanna Mocci (University of Cagliari) holdt innlegg om planleggingsmetodikk i smarte nett. Foto: Dag Eirik Nordgård (SINTEF Energi).
Forsker Susanna Mocci (University of Cagliari) holdt innlegg om planleggingsmetodikk i smarte nett. Foto: Dag Eirik Nordgård (SINTEF Energi).

Professor Fabrizio Pilo og forsker Susanna Mocci besøkte et vinterkaldt Trondheim og delte sine erfaringer og resultater fra sin forskning, med fokus på metoder og verktøy for langtidsplanlegging av fremtidens distribusjonsnett, metoder for risikoanalyse i planlegging av distribusjonsnett, samt hvordan man eksplisitt kan inkluderte økt bruk av IKT i nettet i pålitelighetsanalyser for kraftsystemet.

Mer samarbeid med Cagliari

Workshopen viser at det er potensiale for økt samarbeid mellom forskningsmiljøet ved universitetet i Cagliari og SINTEF Energi. Universitetet er blant annet med som en av flere internasjonal forskningspartnere i FME-søknaden Cineldi, som adresserer utfordringer knyttet til utviklingen av fremtidens distribusjonsnett sett i et smart grids-perspektiv. Hvis dette forskningssenteret blir en realitet (avgjørelsen faller i mai) så er det et godt grunnlag for videre forskningssamarbeid mellom forskningsmiljø fra de sørligste og nordligste delene av Europa.

Professor Fabrizio Pilo (University of Cagliari) er en sentral fagperson bl.a i Cigré og CIRED innen planlegging og forvaltning distribusjonsnett.
Professor Fabrizio Pilo (University of Cagliari) er en sentral fagperson bl.a i Cigré og CIRED innen planlegging og forvaltning distribusjonsnett. Foto: Dag Eirik Nordgård (SINTEF Energi).

0 kommentarer på “REPLAN workshop: Smarte løsninger for kraftnettet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *