Elkraftkomponenter Energisystemer Vannkraft

Hvorfor gikk strømmen hos deg?

Æsj! Der gikk strømmen og det ble stille i det nyinnkjøpte musikkanlegget med Internett-streamet musikk! Eller var det kanskje den nye DAB+-radioen med all verdens musikk som gikk inn for landing i stupmørket? Heldigvis er smartelefonen min oppladet og jeg har ennå strøm på PC’n. Men, hvor lang tid tar det før jeg er totalt avskåret fra omverdenen?

Eksempel på en hendelse som potensielt kan ta fra deg strømmen: Voldsom brann i Hasle trafo (08.04.2014)

Mange kan vel kjenne seg igjen i denne innledningen, spesielt dersom vinter- og høststormene raser som verst, trær knekkes som fyrstikker og legger seg over eller sliter av kraftledningene. Men, hva skjer når strømmen plutselig forsvinner på lyse dagen eller ellers på døgnet i stille vær?

Brann i en av tre 132 kV kabler i en høyspenningsmast. Foto: Geir Eriksen
Brann i en av tre 132 kV kabler i en høyspenningsmast. Foto: Geir Eriksen

 

Foruten deg som mister strømmen under slike forhold er både nett- og kraftselskap, forsikringsselskaper og våre offentlige tilsynsmyndigheter opptatt av forsyningssikkerhet, og svært interessert i hva årsaken er og hva som kan gjøres for at strømmen på nytt ikke skal forsvinne.

SINTEF Energi (SINTEF) er en sentral aktør når det gjelder å finne bakenforliggende årsaker til havari og skader i elektriske høyspennings- og lavspenningsanlegg samt å foreslå botemidler for å unngå tilsvarende skader andre steder i kraftnettet.

Etterforsker for bedre forsyningssikkerhet

I mange tilfeller er det snakk om branner i transformatorer og kabelanlegg som inneholder mye brennbart materiale. Annet høyspenningsutstyr som plutselig eksploderer og utgjør fare for personer ellet annet teknisk utstyr som må fungere som tiltenkt for at strømmen skal komme fram til deg som forbruker, står også på listen over våre «skadeskutte objekter».

I slike «etterforskningsoppdrag» er SINTEF avhengig av opplysninger fra både kraft- og nettselskap og i mange tilfeller også fra leverandører av utstyr som har havarert.

Det spesielle i slike oppdrag er at SINTEF først kommer på banen gjerne flere måneder etter at havariene har skjedd, og midlertidige løsninger allerede er etablert for i det hele tatt å få fram strømmen igjen. Mange av de verdifulle «bevisene» er som regel borte og montører husker ikke lenger detaljer. For de som er opptatt av dramaserier minner våre arbeidsmetoder mye på metodikkene slik de blant annet framgår i TV-serier som «CSI» og «Tause vitner»!

For de som er opptatt av dramaserier minner våre arbeidsmetoder mye på metodikkene slik de blant annet framgår i TV-serier som «CSI» og «Tause vitner»!

Slike oppdrag kan i liten grad karakteriseres som ren forskning. Erfaringer fra tidligere forskningsoppgaver knyttet til utstyr eller materiell, herunder allsidig erfaring fra elektrotekniske laboratorier og feltmålinger, er imidlertid en ubetinget forutsetning for å løse oppdragene.

Normalt er det behov for spisskompetanse innenfor flere fagfelt hos SINTEF. Vel vitende om at det alltid er en teknisk årsak til alvorlige skader og havarier i kraftnettet er det likevel ikke gitt at vi finner årsaken, men normalt er vi i stand til å sannsynliggjøre den. På denne måten er det mulig å foreslå egnede botemidler eller iverksette tiltak slik at en på et senere tidspunkt kan få tilstrekkelige opplysninger om hva bakenforliggende havariårsak var.

Oppdrag av denne typen bidrar til å sikre mest mulig stabil strømforsyning fram til forbrukere

Oppdrag av denne typen bidrar til å sikre forsyningssikkerhet, det vil si mest mulig stabil strømforsyning fram til forbrukere, enten det er deg som beboer i hus elle hytte, eller til annen infrastruktur som er nødvendig for at vårt moderne samfunn skal fungere som tiltenkt 24 timer i døgnet.

0 kommentarer på “Hvorfor gikk strømmen hos deg?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *