Energieffektivisering

Spør en forsker: Er «grønne» datasentre klimabomber?

Send gjerne ditt spørsmål til en av våre forskere du også!

Spørsmål:

I Teknisk ukeblad står det at datasentra kan være klimabomber. Er de det?

Svar:

Hvor grønt et datasenter er, er ikke bare avhengig av hva slags kraft det bruker, men også hvordan det bruker spillvarmen eller overskuddsvarmen.

Omtrent halvparten av energien som et datasenter bruker går til kjøling, og denne varmen blir kastet til omgivelsene. Likevel er temperaturen på overskuddsvarme relativt lav, avhengig av hvordan serverne blir kjølt ned: med luft, vann eller en annen væske.

For å kunne bruke overskuddsvarme, må den da eventuelt oppgraderes med varmepumper, avhengig av kjølemetoden, og forbruksformålet. For eksempel for matproduksjon kan det være tilstrekkelig med lavere temperaturer, og det er mye forskning på bruk av overskuddsvarme til matproduksjon.

Vi i SINTEF Energi jobber blant annet med på å se på muligheter for effektiv kjøling og gjenbruk av overskuddsvarme i datasentre. Bruk av spillvarme fra datasentre er definitivt et spennende forskningsområde og en viktig tiltak for fremtidig energieffektivisering, som er et av områdene som SINTEF jobber aktivt med. Så datasentre trenger ikke være klimabomber om de planlegges riktig.

Vil du vite enda mer om overskuddsvarme? – Et av tiltakene blir å “seriekoble” varmepumper, slik at man kan ta oppvarmingen i flere trappetrinn: Gjør gull av spillvarme.

Datasenter og overskuddsvarme

 

0 kommentarer på “Spør en forsker: Er «grønne» datasentre klimabomber?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *